Seminář trenérů běžeckého lyžování

Seminář trenérů běžeckého lyžování

3 min 9 s

V sobotu 15. června 2024 se v areálu Dukly Liberec uskutečnil seminář určený trenérům běžeckého lyžování.


Na úvod semináře byly prezentovány informace k úpravám systému udělování trenérských tříd. Interaktivní přednáška MSc. Matěje Krejčího se zaměřila na aktuální téma „jak přežít sociální sítě a jejich vliv na život sportovce“. Věříme, že přednáška zúčastněné trenéry inspirovala, jak by měli (nejen) jejich svěřenci využívat své mobilní telefony.
Následně Mgr. Nikola Hošinská nabídla účastníkům zajímavé informace, jak optimalizovat výživu pro sportovní výkon a zdraví, včetně příkladů správného jídelníčku pro běžce na lyžích. Také byly prezentovány příklady špatných stravovacích návyků a možnosti jejich nápravy.
V první části odpoledního bloku semináře Mgr. Ivan Hudáč poutavě prezentoval současné trendy přípravy v běžeckém lyžování, které ilustroval na svých bohatých zkušenostech s vedením reprezentací různých států. Následovala praktická část, v jejímž rámci měli účastníci možnost zhlédnout inspirující praktické ukázky specifického posilování pro běžce na lyžích.
Poděkování patří přednášejícím a všem, kteří se podíleli na organizaci, především metodické komisi ÚBD SLČR.

Prosíme o spolupráci při získání dat v dotazníkovém šetření s tématem „Poruchy příjmu potravy u vytrvalostních běžců na lyžích. Možnosti časné diagnostiky, intervence a implementace do trenérské praxe. Dotazník naleznete zde.


Pomoc Ukrajině