Žáci se mají více věnovat základním lyžařským dovednostem, jedním z kroků je změna formátu závodů mladších žáků ve slalomu

Žáci se mají více věnovat základním lyžařským dovednostem, jedním z kroků je změna formátu závodů mladších žáků ve slalomu

15 min 41 s


Odborný sportovní úsek alpského lyžování po dlouhé diskuzi rozpoutané na základě totožných návrhů některých členů trenérských rad (dospělých, juniorů a žáků), vycházejících z rozboru současné techniky mládeže od předžáků po dospělé rozhodl o tom, že mladší žáci absolvují v nadcházející sezóně polovinu svých slalomových závodů v terčích pro obří slalom, nikoli v tyčích kloubových.

Tomuto rozhodnutí předcházelo oficiální doporučení metodické komise OSU AD, schválení trenérskou radou žáků a následně Komisí mládeže na svém jednání dne 22. září 2014.

Parametry slalomu budou uvedeny v soutěžním řádu. Vzdálenost bran 6 - 13 m, výškový rozdíl 100 - 120 m, počet bran 29 - 33.

Tento krok je jedním z těch, který by měl přispět ke zlepšení techniky a zdokonalování základních lyžařských dovedností dětí a mládeže.

Dalšími kroky jsou doporučení více se věnovat volné jízdě zejména na mírnějších svazích, více se věnovat technickým cvičením a hlavní zásadě nejprve naučit děti lyžovat, po té závodit a až jako třetí krok je učit vyhrávat – můžeme v dětech pěstovat vítězného ducha, ale rozumně a ne neustále jako nejdůležitější věc.

Naším hlavním cílem není vyhrávání závodů od předžákovské po žákovskou kategorii, ale vychovat lyžaře, kteří obstojí ve světové konkurenci v pozdějším juniorském a zejména dospělém věku.

 „Proto se již několik let se snažíme zamezit předčasnému trénování malých dětí, v mnoha případech i předžáků, slalomu kloubovou technikou.

Většina těchto dětí neumí čistý oblouk a ti kteří ho dokážou, předčasným tréninkem v kloubových tyčích jeho čistotu ztratí.

Pramení to především z toho, že se soustředí na úder rukou do tyče, přetáčí se a patky jim smýkají. Toto smýkání si zafixují a v pozdějším věku je velmi těžké toto přetáčení a smýkání odstranit. O tom jsme se přesvědčili i při pohledu na naše reprezentanty na letošním Mistrovství světa juniorů v Jasné.

Bohužel většina rodičů malých závodníků a i někteří trenéři, si toto neuvědomují a s vidinou momentálně lepších výsledků „kloubovku“ předčasně trénují.

Je i řada trenérů, kteří si tento fakt uvědomují, ale leckdy podléhají nedočkavým rodičům, kteří je platí.

Naším rozhodnutím o zařazení slalomů v terčích chceme dát do ruky argument pro jeho trénování, porovnání techniky jízdy kloubovou a nekloubovou technikou, následné vyhodnocení a potvrzení tohoto směru jako správného, případně nesprávného.

Jako podporu našeho rozhodnutí mohu uvést i to, že generace současných úspěšných závodníků, jako jsou Strachová, Bank, Krýzl, Trejbal, Vráblík, Smutná, Klicnarová atd., začínala s nácvikem kloubové techniky až v období přechodu do starších žáků. A přitom se řada z nich v mladších žácích bez kloubové techniky umísťovala na Trofeo Topolino a dalších mezinárodních závodech velmi často, a dá se říct, že pravidelně, na bedně. 

"Prosazení této novinky jsme s kolegy věnovali hodně energie, protože věříme, že je to krok správným směrem. Mnozí byli zpočátku překvapeni, ale po trpělivém vysvětlování jsme získali pro tuto změnu většinovou podporu,“ říká Aleš Krýzl, předseda úseku alpského lyžování a jeden z autorů této myšlenky a inovace. 

„Příliš raná specializace na trénink slalomu v kloubových tyčích, bez dostatečně zafixované správné lyžařské techniky, vede ve většině případů k fixaci špatných pohybových stereotypů, které je velmi složité v pozdějším věku odstranit. Většinou pak tyto návyky závodníky limitují v dosažení vyšší výkonnosti v pozdějším věku,“ vysvětluje Lajkeb zásadní argument, který k této změně alpské lyžaře vede.

„Jízdu v bránách na paralelní slalom se zachováním podobného rádiusu jako ve slalomu považujeme za ideální tréninkový prostředek, jenž u závodníků výrazně rozvíjí předozadní rovnováhu, linii stopy, včasné zahájení a zatížení lyží v oblouku, rytmus, aktivní ukončení oblouku s rychlým odlehčením lyží, se správným pohybem těžiště nahoru a dopředu.  A v neposlední řadě stabilní postavení horní poloviny těla - trupu, paží i hlavy,“ vysvětluje ještě podrobněji Petr Lajkeb, předseda metodické komise.  Ten měl v uplynulých sezónách možnost přímého kontaktu s tréninky v zahraničí.  „K zavedení slalomových závodů v bránách na paralelní slalom jsme přistoupili také na základě zkušeností s tréninkem závodníků z alpských velmocí, kteří tento způsob tréninku velmi často zařazují do svých lyžařských tréninkových jednotek.  Tímto způsobem můžeme vidět trénovat na ledovcích malé děti, stejně tak jako nejlepší závodníky ze Světového poháru.

 Je potřeba, aby mladí lyžaři získávali co nejvíce nejrůznějších lyžařských dovedností, které budou tvořit jakýsi základ, z kterého budou v budoucnu čerpat.  Trénink slalomového oblouku v bránách s pevným terčem, nebo např. tréninku v koridorech vytvořených z nejrůznějších bran či pomůcek, rozvíjí široké spektrum lyžařských dovedností, a pozitivně ovlivňuje na závodníkovo pojetí a techniku jízdy.  Dosavadní praxi v českých oddílech, která přináší brzké a úzké zaměření tréninků na jízdy v kloubových tyčích u nejmladších závodníků, je potřeba změnit.

 „Důvodem pro tuto změnu je také fakt, že se stále více začínají do lyžařských kalendářů prosazovat závody v paralelním slalomu,“ zmiňuje další důvody Krýzl.   Tento formát závodů tak již můžete pravidelně sledovat na Světovém a Evropském poháru, Světových šampionátech dospělých i juniorů, jsou třeba na programu zimní Olympiády dětí a mládeže a objevuje se více a více i v dalších mezinárodních akcích v mladších kategoriích a bude pravděpodobně zařazen i do programu příštích Olympijských her. 

„Jsme si vědomi, že tato změna zpočátku vyvolá diskuse, ale věříme, že postupem času  bude pochopena a hlavně se osvědčí jako dobrý krok ke zvýšení úrovně českého lyžování,“ shrnuje na závěr Petr Lajkeb, předseda metodické komise OSÚ AD SLČR.

Co dalšího přinese kalendář závodů žáků v nadcházející sezóně?

Kromě tří vybraných RKZ které se v kategorii mladších žáků pojedou v pevných branách GS to je především. Finále Českého poháru žáků.

To je vypsáno jako vyřazovací závod jednotlivců o poslední body do Českého poháru. Závod se pojede v GS s tím, že z prvého kola, kterého se zúčastní všichni závodníci dle krajských kvót, bude postupovat do druhého postupovat třicet a z něj pak do finále nejlepších patnáct.

V rámci Finále ČP se uskuteční druhý den Paralelní slalom a to buď jako týmový závod krajských družstev, nebo závod jednotlivců.

To, v jakém definitivním formátu se Finále Českého poháru uskuteční, navrhne trenérská rada žáků po konzultaci s pořadatelem a technickým delegátem závodu do konce února 2015.

Návrh pravidel finále najdete na http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zapisy-a-terminy-osu-ad-2014.html v příloze zápisu z TR žáků z 22.9.2014 „Finále ČP“

(AH)

Foto v titulku připomíná slavné vítězství českého národního týmu v paralelním slalomu ve Finále SP 2010. (CzechSki/ZommAgence)Pomoc Ukrajině