V sobotu 6. května se uskutečnila Valná hromada OSÚ AD SLČR

V sobotu 6. května se uskutečnila Valná hromada OSÚ AD SLČR

2 min 3 s

Pražský Strahov hostil v sobotu 6. května Valnou hromadu OSÚ Alpských disciplín. Jednání se zúčastnilo 48 delegátů a několik hostů, mezi které patřili například prezident Svazu lyžařů České republiky David Trávníček či viceprezident Lukáš Heřmanský.


Po úvodních procedurálních záležitostech si vzal slovo prezident SLČR David Trávníček, který pronesl kriticko-motivační řeč a podpořil návrh nových stanov SLČR. Na jeho projev navázal první viceprezident SLČR Lukáš Heřmanský.

Jednání, jež vedl Robert Varga, pokračovalo přednesením zprávy o činnosti za uplynulý rok, které si vzal na starost předseda úseku Ladislav Forejtek. Martin Štěpán pak představil ekonomické výsledky za rok 2022 a návrh rozpočtu na ten letošní.

Dále bylo diskutováno mnoho důležitých témat pro rozvoj alpských disciplín, včetně návrhu nových stanov SLČR. Byl představen nový sportovní ředitel úseku Jan Fiedler. Program byl následně ukončen po projednání všech bodů a schválení usnesení.Pomoc Ukrajině