×
Test lyžařských dovedností žákovských kategorií U14 a U16

Test lyžařských dovedností žákovských kategorií U14 a U16

25.03.2019

V neděli 24. 3. 2019 se ve Špindlerově Mlýně na Stohu uskutečnil lyžařský dovedností test pro žákovské kategorie U14 a U16. Novinka, která je zavedena do systému výběru talentovaných žáků především kvůli rozšíření lyžařských dovedností našich mladých lyžařů.

Od počátku je záměrem především zlepšit všestrannost lyžařů žákovské kategorie a zároveň inspirovat jejich trenéry několika průpravnými cvičeními, které pomohou zlepšit technickou vybavenost jejich svěřenců. Zároveň také jasně sdělit záměr vedení OSÚ AD, že v žákovské kategorii by nemělo jít pouze o výkony v závodech, ale především o to naučit děti správně lyžovat, dbát na jejich všestrannost a připravit je tak co nejlépe na vstup do juniorské a dospělé kategorie, kde budou reprezentovat ČR na světových soutěžích.

Testu se zúčastnilo 54 dětí z 64 pozvaných a proběhl dle předem daných pravidel ve čtyřech samostatných disciplínách. Závodníky hodnotily dvě nezávislé zkušební komise, složené vždy z jednoho trenéra OSÚ AD (bývalí a současní šéftrenéři RDJ) a dvou zástupců lektorského sboru APUL. Bodovalo se na škále 0-10 bodů, kdy desítka byl nejlepší výkon. Nejhorší dosažený výsledek se před konečným součtem bodů každému škrtnul.

Náhradní termín: náhradní termín pro závodníky, kteří se testu nemohli zúčastnit, je stanoven na sobotu 30. 3. 2019 po závodech UKZ Stoh. Je ale nutné se přihlásit přímo organizátorovi akce Janu Fiedlerovi na telefon +420604703316 nebo e-mail: jan.fida@seznam.cz. Podmínkou uskutečnění testu je přihlášení dostatečného počtu závodníků. Testu se mohou zkušebně zúčastnit i další závodníci, kteří se nevešli mezi pozvané, musí se ale také nahlásit organizátorovi.

Kompletní výsledky naleznete zde.

JFToyota

Hlavní partner OSÚ AD SLČR

Partner

Pool Partner

Mediální partneři