Metodický směr alpských disciplín: Nový vzdělávací systém trenérů a orientace na mládež

Metodický směr alpských disciplín: Nový vzdělávací systém trenérů a orientace na mládež

6 min 21 s

Soustavné vzdělávání jak trenérů, tak i samotných závodníků, je alfou a omegou každého sportu, sjezdové lyžování nevyjímaje. Spíše naopak. Tento proces zajišťují metodici Jiří Matějů a Radim Jireš, kteří důležité poznatky a metody předávají formou školení, workshopů nebo publikací. Nebojí se do vzdělávání zapojit i moderní technologie. Jejich práci přibližuje Jiří Matějů, metodik pro mládež, který se taktéž věnuje i juniorským kategoriím.


Metodická příprava „přechodových“ ročníků 

Jiří Matějů spolupracuje a komunikuje se všemi juniorskými trenéry, ale i s reprezentačním trenérem družstva dospělých A Janem Fiedlerem. Společně se v letošní přípravě zaměřovali na to, jakým způsobem připravit „přechodové“ ročníky z mládežnických kategorií na „dospělácké“ lyžování. Základem se stala pracovní skupina, jejíž členové  si mezi sebou sdílí potřebné informace ohledně tréninku, metodiky a techniky. Metodik pak tyto cenné postřehy zapracovává do mládežnického lyžování tak, aby byl přechod z jedné kategorie do druhé co nejhladší.  

Matějů kromě metodické činnosti působí i jako jeden z trenérů trenérské rady žáků, má na starosti mládežnickou reprezentaci a reprezentační výběr žáků. To mu umožňuje systémově ovlivňovat činnost 15 až 20 nejlepších dětí v žákovských kategoriích a blíže s nimi spolupracovat nad rámec jejich oddílové přípravy. 

 

Nově sjednocený systém vzdělávání trenérů

Hlavní činností metodiků alpského lyžování je bezpochyby vzdělávání. Metodici by se měli starat a pečovat o neustálé zdokonalování se trenérů všech kategorií. V posledním roce se pracovalo primárně na sjednocení českého vzdělávacího systému, který byl doposud rozdělen na české a moravské vzdělávací středisko. Obě se od sebe lišila a trenéři napříč Českou republikou nedostávali stejné informace. Na podzim roku 2021 tedy došlo ke sloučení těchto systémů a vznikl jeden jednotný český systém. Ten zaručuje, že vzdělávání trenérů bude po celé České republice obsahově stejné. Spolu s tím vznikl i Lektorský sbor, jehož součástí je 10 až 15 vybraných trenérů s kvalifikací trenér první třídy nebo diplomovaný trenér. Ti mezi sebou komunikují a společně určují, jakým stylem by měly kurzy a školení probíhat. Už v létě se uskutečnila první školení a novým jednotným systémem bylo vyškoleno přes 120 trenérů.

 

Publikační činnost a moderní vzdělávání

Kromě workshopů a školení se snaží metodici vzdělávat základnu i jiným způsobem. V loňském roce  např. vyšla kniha s názvem Fundamentals of ski racing.  Ta má dvě části. První z nich je Průvodce pro mladé lyžaře, který je určen hlavně dětem a jejich rodičům. Druhou knihou je Trenérský kapesní průvodce.  Vzdělávací materiály jsou dostupné i v moderní elektronické podobě. Příkladem může být spolupráce s Andrlesport, v rámci níž byla natočena instruktážní videa na téma funkční síla, silová vytrvalost, rychlá síla, mobilizace a strečink.

 

 

 Více informací o metodice alpského lyžování zde .

 

(AM)


Pomoc Ukrajině