Alpští lyžaři v žákovské kategorii za sebou mají kondiční soustředění v Trutnově

Alpští lyžaři v žákovské kategorii za sebou mají kondiční soustředění v Trutnově

5 min 13 s

Poslední všední dny prázdnin se pro výběr žáků v alpském lyžování nesly v duchu kondičního soustředění. To se odehrálo v Trutnově, kde měli mladí sportovci nabitý program, který zahrnoval atletiku, gymnastiku, lezení po stěně a mnoho dalšího.


Kempu se zúčastnilo dohromady čtyřiadvacet sportovců – čtrnáct žákyň (Eliška Hordossy, Agáta Slámková, Ema Banková, Hedvika Králová, Julie Knoblochová, Natali Machytková, Sára Folwarczna, Karolína Polášková, Kateřina Ježková, Antonie Pantůčková, Karolína Slámková, Mia Vacková, Andrea Kučerová, Vanesa Bohánská) a deset žáků (Oliver Kašing, Ludvík Vacek, Adam Kučera, David Chroustovský, Jan Pešl, Albert Bednář, Vojtěch Grym, Christian Tyle, Matěj Sedláček, Robert Antoš)

České naděje se připravovali pod trenérský vedením Jana Čermáka, Ludvíka Vacka, Jiřího Matějů, Šimona Vojty, a Braňo Bizika. K dispozici byly také fyzioterapeutky Eliška Zuzánková a Eva Čermáková.

Kondiční soustředění bylo zaměřeno na speciální silový trénink, silovou vytrvalost, celkovou obratnost, koordinaci pohybů a motoriku s doplněním o kompenzační cvičení pod vedením Zuzánkové.

Podstatná část programu byla věnována také nácviku techniky základních pohybových činností a vnímání vlastního těla především během pohybové činnosti. Činnosti navíc byly velmi rozdílné. V programu se objevila atletika, lezení na stěně, gymnastika či různá koordinační cvičení.

Průběh soustředění doplnila také prezentace na téma kodex závodníka Republikového výběru žáků v alpském lyžování a přednáška s povídáním o výživě, jejím významu a důležitosti nejen pro sportovní výkon.

 „Celá skupina závodníků pracovala během tréninků velmi dobře a koncentrovaně. Je znát, že cílený sportovní trénink je jim vlastní. Posun vidím také v tom, že téměř všichni již pracují s kvalitním rozcvičením před hlavní tréninkovou fází a jsou si více vědomi důležitosti kompenzačních a protahovacích cvičení. Obecně se dá říci, že tento výběr je po kondiční stránce připraven na dobré úrovni,“ řekl k soustředění Jiří Matějů. 

„Myslím, že vztahy ve skupině fungují také velmi dobře. Závodníci tvoří jednou velkou partu.,“ dodal ještě důležitý aspekt.

Velké poděkování patří firmám SUMMUS vita s.r.o. za zajištění prezentace o výživě a Pravé hořické trubičky, s.r.o. za dodání kvalitních energetických tyčinek pro tým RVŽ.Pomoc Ukrajině