×
Skokani a sdruženář píší otevřený dopis Svazu lyžařů a Českému olympijskému výboru

Skokani a sdruženář píší otevřený dopis Svazu lyžařů a Českému olympijskému výboru

17.10.2018

Vážení členové výkonného výboru Svazu lyžařů ČR, vážení členové výkonného výboru Českého olympijského výboru, v pondělí dne 1.10. 2018 nám bylo na jednání správní rady Klasického areálu Harrachov s definitivní platností potvrzeno, že harrachovský areál skokanských můstků zůstane pro celkovou technickou nezpůsobilost z rozhodnutí správní rady celý uzavřen, tedy včetně můstku K70, o jehož zprovoznění jsme v poslední době usilovali i vzhledem k jeho provozuschopného stavu.

 Důvodem, proč jsme požadovali udržení můstku K70 je, že tento skokanský můstek je pro disciplínu skok na lyžích, která je součástí i severské kombinace, zásadní a nezbytný. Neexistuje totiž v České republice jiný podobný můstek, kde by v zimní, tzn. pro nás hlavní lyžařské sezóně bylo možné realizovat setrvalou tréninkovou činnost a pořádat soutěže pro kategorie starších žáků a mladšího dorostu. U vědomí stále teplejších zim, tak unikátní sněhové podmínky a technické vybavení jako má harrachovský areál žádný jiný můstek u nás nemá. Současně, s ohledem na školní povinnosti a každoroční rozpočty našich úseků v rámci Svazu lyžařů ČR, ani není možné dlouhodobě organizovat sportovní přípravu této kategorie sportovců někde mimo území ČR.

U sportovní přípravy skoku na lyžích, více než u čehokoliv jiného, je podstatná zásada nepřerušovanosti přípravy. Jestliže starší žák či dorostenec neprojde postupným zvyšováním výkonnosti, nemůže dojít ke sportovnímu mistrovství v dospělosti. Toto je zásadní limit našich disciplín, a právě proto potřebujeme provozovat můstky různých velikostí v letní i v zimní sezóně.

Jak jsme byli na jednání dne 1.10. 2018 rovněž informováni, může trvat obnova skokanského areálu v Harrachově více let. To by ovšem znamenalo prakticky likvidaci rozvoje jedné i více generací budoucích reprezentantů ČR dvou olympijských sportů. Sportů, které od samého počátku nechyběly na žádných zimních olympijských hrách. Sportů, jejichž představitelé se v roce 1903 zasloužili o vznik nejstaršího národního lyžařského svazu na světě a z vrcholných závodů OH či MS vozili pro naši zem medaile – a navíc mají z letošního i loňského roku v každé disciplíně juniorské mistry světa.

Obrovským omezením našeho rozvoje je samozřejmě i absence provozu větších můstků v Harrachově, jejichž adekvátní náhradu pro juniorskou a mužskou (ženskou) kategorii státní sportovní reprezentace nelze hledat například v Liberci.  Jednak pro významně horší povětrnostní podmínky a jednak pro dosavadní nezájem majitele areálu, jímž je Statutární město Liberec prostřednictvím jeho městských společností. I v tomto případě je uvažování o nějakém podstatném navýšení přípravy reprezentačních družstev v zahraničí mimo naši rozpočtovou realitu.

Vážení, obracíme se na Vás jako na nejvyšší představitele lyžařského sportu, respektive olympijských sportů v ČR, a jako na představitele majitelů Klasického areálu v Harrachově s několika dotazy, jejichž zodpovězení po nás členská základna skoku na lyžích a severské kombinace požaduje.

  1. Počítá se vůbec s dalším rozvojem našich tradičních olympijských disciplín?
  2. Jaké podmínky pro sportovní přípravu budou našim sportovcům v oddílech
    a realizačním týmům reprezentačních družstev vytvořeny po dobu uzavření skokanského areálu v Harrachově?
  3. Kde máme v nejbližších letech za cenově přijatelných podmínek na můstcích odpovídajícího technického stavu pořádat zimní soutěže kategorií od staršího žactva až po kategorii dospělých?
  4. Kdy bude obnova skokanských můstků v Harrachově dokončena?

Jsme přirozeně ve vlastním zájmu připraveni k jednání o této pro nás velice nepříjemné a ohrožující situaci.

 

S pozdravem

Jakub Janda                                         Mgr. Radek Cikl

předseda úseku skoku na lyžích               předseda úseku severské kombinace

 

Na vědomí:

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky

Ing. Robert Plaga, PhD., ministr školství, mládeže a tělovýchovy

JUDr. Miroslav Jansta, předseda České unie sportu

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Eva Zbrojová, starostka Města Harrachov Hlavní partner

Audi

Partneři

Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi