19.4. se uskutečnila valná hromada úseku severské kombinace

19.4. se uskutečnila valná hromada úseku severské kombinace

4 min 42 s

V pátek 19.dubna se v Jičíně v hotelu reStart konala valná hromada úseku severské kombinace Svazu lyžařů České republiky. Kromě hodnocení sezóny proběhly volby do revizní komise, diskutovalo se o užší spolupráci klasických disciplín i mezinárodní spolupráci reprezentačního družstva.


Předseda úseku Radek Cikl kriticky zhodnotil nejen výsledky závodníků, ale také přístup a zodpovědnost některých reprezentantů. Zdůraznil, že pro udržitelný rozvoj disciplíny je nezbytné náklady na reprezentaci využívat efektivně s aktivním přístupem a pokorou závodníků. Připomněl, že vzhledem k nižší základně je nejdůležitější složkou rozpočtu kvalitní výslednost z vrcholných soutěží. 

I přes nenaplněná očekávání z letošního MSJ je ale stále velice pozitivní pro budoucnost severské kombinace výkonnost mladých závodníků, kdy především Jiří Konvalinka v průběhu sezóny dokazoval obrovský potenciál.

Sportovní ředitel severské kombinace Tomáš Slavík doplnil informace o čerpání rozpočtu a připomněl organizačně i výsledkově povedené pořádání mezinárodních soutěží pro juniory a mládež, které se i ve složitých podmínkách letošní zimy podařilo v Harrachově uspořádat.

 V letním období je v plánu pořádání závodů Alpen Cupu společně se skokem na lyžích v Liberci. Informoval také o započaté spolupráci s reprezentací Německa v rámci přípravných soustředění reprezentace.

Na valné hromadě nechyběl ani David Trávníček, prezident Svazu lyžařů České republiky. Obeznámil přítomné delegáty o aktuálním dění na SLČR i o činnosti VV a vedení SLČR. Spolu s viceprezidentem Lukášem Heřmanským informoval nejen o krocích a přípravách na opravu lyžařské infrastruktury, ale také o nutnosti užší spolupráce klasických úseků na společných tématech.

David Bičík představil výsledky a data z platformy deníku Yarmill, která mohou pomoci s predikcí výkonnosti i s porovnáním vývoje závodníků na mezinárodní scéně. Ekonomické podklady, centrální marketing i výhled na další období včetně plánované prioritizace sportu představil generální sekretář SLČR Jan Šindelář.

Delegáti valné hromady schválili nový statut OSÚ SK, který reaguje na změnu Stanov SLČR přijatých Konferencí SLČR v loňském roce. Při volbách do revizní komise úseku byli zvoleni S. Slavík, J. Skrovný a P. Berger.Pomoc Ukrajině