Hodnotící schůze Komise handicapovaných

Hodnotící schůze Komise handicapovaných

1 min 33 s


Vážení členové SLČR, zástupci TJ/SK sdružující v našem svazu handicapované lyžaře,

dovolujeme si vás jménem Komise handicapovaných lyžařů pozvat na hodnotící schůzi činnosti KHL. Schůze se bude konat v sídle SLČR 17.5.2023 od 16:00 do 17:30.

Potvrzení účasti prosím zasílejte do 15.5.2023 na mail marek.dusek@czech-ski.com. Pro členy svazu, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně, tak bude zajištěna možnost připojit se on-line. 

Program schůze:
1) Stručný popis vize na období 2022/2023 a vyhodnocení naplnění cílů
   •    FIS PARA ALPINE
   •    DEAF
   •    PARA NORDIC
2) vize sezóny 2023/2024
   •    priority pro zimní sezónu 2023/2024
   •    seznámení s aktuální ekonomickou situací svazu jako gestora para lyžování a para snowboardingu
   •    plánované akce v sezóně 2023/2024
   •    seznámení s el. deníkem Yarmill
        -    prezentace Tomáš Pošepný
3) diskusePomoc Ukrajině