Využijte dotační výzvy Můj klub 2023 a Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví

Využijte dotační výzvy Můj klub 2023 a Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví

3 min 16 s

Už pouze necelý týden mohou sportovní kluby a tělovýchovné jednoty žádat o finanční podporu v rámci dotační výzvy Národní sportovní agentury Můj klub 2023. Do poloviny prosince pak mohou podávat žádosti v rámci dotační výzvy Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví.


„Zásadním rozdílem je to, že výzva Můj klub je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které zabezpečují sportovní aktivitu dětí, jež pravidelně trénují alespoň dvakrát týdně, zatímco nová výzva Můj klub – Pohyb a zdraví je zacílena směrem k dětem, které mají tréninky jednou týdně,“ vysvětluje generální sekretář Svazu lyžařů ČR Jan Šindelář. „Apeluji tímto na všechny sportovní kluby a tělovýchovné organizace registrované ve Svazu lyžařů ČR, aby obzvláště v aktuální ekonomicky nepříznivé době neváhaly a podaly prostřednictvím těchto výzev žádost o podporu,“ dodává.

V rámci dotační výzvy Můj klub 2023 s alokací 1 500 milionů Kč lze podávat žádosti pouze do konce listopadu, tedy středy 30. 11. 2022.

Dotační výzva Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví zahájila příjem žádostí v polovině listopadu a sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mohou podávat žádosti až do 16. 12. 2022. Alokace výzvy Můj klub – Pohyb a zdraví je 200 milionů Kč.

Dotace poskytnuté v rámci těchto výzev se vztahují na období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023. Datum 31. 12. 2023 je přitom termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

V případě potřeby směřujte své dotazy přímo na Národní sportovní agenturu (dotace@agenturasport.cz, +420 704 857 111), nebo se neváhejte obrátit na sekretariát Svazu lyžařů ČR či jednotlivé Krajské organizace České unie sportu.Pomoc Ukrajině