Vyjádření SLČR k průběhu jednání s Ester Ledeckou ohledně reprezentační smlouvy

Vyjádření SLČR k průběhu jednání s Ester Ledeckou ohledně reprezentační smlouvy

12 min 22 s

Na základě množících se dotazů médií i široké veřejnosti přinášíme vyjádření Svazu lyžařů ČR k průběhu jednání ohledně reprezentační smlouvy s Ester Ledeckou.


I přes maximální a kontinuální snahu se Svazu lyžařů ČR od června 2022 do této chvíle nepodařilo dohodnout na reprezentační smlouvě s Ester Ledeckou. Důvodem je, že Ester Ledecká a její zástupci ignorují jednání a místo snahy o konstruktivní dialog vědomě poškozují zájmy Svazu lyžařů ČR. Ten do dnešního dne uzavřel smlouvy se všemi dalšími reprezentanty, Ester Ledecká tak zůstává jediným sportovcem spadajícím pod Svaz lyžařů ČR bez reprezentační smlouvy.

Návrh reprezentační smlouvy pro Ester Ledeckou vychází ze zavedené mnohaleté praxe a je koncipován na další čtyřletý cyklus, tedy na období 2022 – 2026. Smlouva je téměř totožná s tou předchozí, která byla ze strany Ester Ledecké podepsána, ale oproti dřívějším letům byla ještě vylepšena, co se týká finančního plnění v její prospěch. A to i v době, která je ohledně financování sportu obecně více než kritická a celkový rozpočet Svazu lyžařů ČR byl snížen o 10 procent. Snížení rozpočtu je velkým zásahem do fungování naší instituce. Zásadním způsobem také ovlivnilo rozsah a kvalitu sportovní přípravy jednotlivých reprezentací a sportovců. V kombinaci s nedostatkem sněhu na ledovcích jsme například museli omezit rozsah a místa letní přípravy, soustředění na lyžích.

Konkrétně je Ester Ledecké oproti dřívějšku navíc nabízena velmi zajímavá částka, pokud by Svaz lyžařů ČR získal nového generálního či hlavního partnera a ona by je pomohla v rámci běžných standardů propagovat. Navíc byl do smlouvy doplněn mechanismus pro případ, pokud by nastal konflikt mezi partnery Svazu lyžařů ČR a Ester Ledecké tak, aby nepřišla o své plnění. Právě tento bod byl hlavním problémem při diskusích o reprezentační smlouvě před čtyřmi lety. V předešlé smlouvě rovněž nebylo ujednání o extra odměně pro Ester při získání nových partnerů. Další podstatný fakt je, že smlouva je čtyřletá a Svaz lyžařů ČR na sebe bere i v této nejisté době riziko plnit závazky vůči Ester po čtyři roky, ač má sám jistotu financování pouze na jednoleté cykly.

Ester Ledecké byly nabídnuty jednoznačně nejlepší podmínky ze všech reprezentantů, což ukazuje velkou snahu Svazu lyžařů ČR o dohodu. Tu však bohužel nevidíme na druhé straně. Po dlouhých jednáních byl Ester Ledecké a jejím zástupcům poslán poslední návrh reprezentační smlouvy dne 22. září 2022, který však druhá strana nechala do dnešního dne bez odpovědi, nezaslala jakékoliv připomínky, komentáře, či konkrétní návrhy na úpravy.

V předešlém čtyřletém období Svaz lyžařů ČR vyplatil Ledecké částku 9,55 milionu korun plus 8 milionů korun v nefinančním plnění za užívaní aut pro ni i její tým. K tomu je nutno připočíst, že jen díky statusu reprezentanta, který je podmíněný podepsáním reprezentační smlouvy, může Ester Ledecká čerpat finanční prostředky z rezortního sportovního centra Dukla, kde šlo v předešlých čtyřech letech o ještě vyšší částku, než kterou jí poskytl Svaz lyžařů ČR. Ten nabízí ve smlouvě na další období navýšené finanční i nefinanční plnění v souhrnné výši 20 milionů korun, což je nabídka na maximální hranici aktuálních svazových možností.

Už na jaře tohoto roku byla Ester Ledecká několikrát informována o tom, že od sezony 2022 bude mít Svaz lyžařů ČR nového partnera v oblasti automotive a byla požádána, aby tuto exkluzivitu respektovala. V červnu si Ester Ledecká vybírala konkrétní typ vozu z modelů Audi Q7 a Q8, a to včetně barvy. K tomu pro ni byly nachystány další dva osobní vozy Audi a jeden užitkový vůz. Namísto toho, aby Ester Ledecká svými kroky směřovala k uzavření reprezentační smlouvy, vstoupila v půlce října do spolupráce s přímým konkurentem partnera Svazu lyžařů ČR. O navázání této spolupráce Svaz lyžařů ČR předem neinformovala, ačkoli velmi dobře věděla, že bylo do návrhu reprezentační smlouvy doplněno ujednání, že v případě konkurence mezi partnery Svazu lyžařů ČR a partnery reprezentanta je Svaz lyžařů ČR připraven hledat řešení, které by zajistilo reprezentantu od svazového partnera stejné plnění při současné ochraně zájmů Svazu lyžařů ČR. Ještě den před oznámením nové spolupráce Ester Ledecké ujišťoval jí pověřený zástupce pro jednání o reprezentační smlouvě Jan Koukal vedení Svazu lyžařů ČR o tom, že žádná spolupráce tohoto druhu ze strany Ester Ledecké uzavřena nebude. Tento postup vnímáme jako krajně neférový.

I přes výše uvedené úmyslné poškození zájmů Svazu lyžařů ČR a jeho partnera jsme stále připraveni podepsat reprezentační smlouvu s Ester Ledeckou a v plné výši jí okamžitě zajistit podmínky pro nejlepší možnou reprezentaci České republiky, o což nám jde především. Proto jsme Ester Ledecké znovu zaslali návrh reprezentační smlouvy, který je však ze strany Svazu lyžařů ČR již finální.

Jelikož jsou nejasnosti o zdravotním stavu Ester Ledecké, která zatím neoznámila, kdy chce začít závodit, dáváme jí prostor do 31. 12. 2022, aby reprezentační smlouvu podepsala. Pokud ani do tohoto data nebude návrh Svazu lyžařů ČR akceptovat, ukončíme s okamžitou platností veškerá jednání o reprezentační smlouvě, protože příležitostí, aby Ester Ledecká sdělila své konkrétní návrhy a požadavky, bylo dost, ale ona tuto možnost nevyužila.

Pokud by Ester Ledecká smlouvu nepodepsala, nemůže se stát reprezentantkou a Svaz lyžařů ČR ji nebude moct ze svého rozpočtu jakkoliv podpořit a poskytnout jí jakékoliv plnění, které v této chvíli nabízí, protože by to bez podepsané reprezentační smlouvy nebylo možné ani v rámci platných předpisů.

Současná situace nás velmi mrzí, ale absolutně nerozumíme tomu, o co vlastně Ester Ledecké a jejím zástupcům jde.

Za Svaz lyžařů ČR

David Trávníček

president Svazu lyžařů České republiky

Miroslav Schimmer

II. Vicepresident Svazu lyžařů České republikyPomoc Ukrajině