Vedení SLČR odhalilo novou pamětní desku nad budově, kde byl svaz před 120 lety založen

Vedení SLČR odhalilo novou pamětní desku nad budově, kde byl svaz před 120 lety založen

3 min 24 s

Svaz lyžařů ČR slaví výročí 120 let od svého založení. Ještě před 21. listopadem, kdy jsou v Praze naplánovány hlavní události spojené s připomenutím tohoto jubilea, se vedení SLČR v rámci výjezdního výkonného výboru vydalo na místa, kde historie organizovaného lyžování započala.


Program slavnostního výjezdního výkonného výboru dne 14. 11. 2023 byl zahájen ráno na náměstí v Jablonci nad Jizerou, kde vedení Svazu lyžařů ČR odhalilo novou pamětní desku na budově, v níž byl na přelomu 19. a 20. století vyhlášený hostinec Ráj. „Právě v něm byl 21. listopadu roku 1903 třemi tehdejšími kluby – Českým Krkonošským spolkem Ski Jilemnice, Českým ski klubem Vysoké nad Jizerou a Českým Ski klubem Praha založen první národní lyžařský svaz na světě – Svaz lyžařů zemí Koruny české,“ uvedl mluvčí svazu Tomáš Haisl.

Po akci v Jablonci nad Jizerou, které se kromě zástupců svazu zúčastnili také současní představitelé dvou ze zakládajících oddílů z Vysokého nad Jizerou a Jilemnice, vedení města a místní lyžařští nadšenci, byl další zastávkou hřbitov v Jilemnice, kde je pochován první předseda svazu a jedna z nejvýznamnějších osob počátků lyžování na našem území Jan Buchar.

Právě na jeho hrob vedení SLČR v čele s prezidentem Davidem Trávníčkem položilo věnec a v rámci pietní akce vzpomenulo na Jana Buchara a další své předchůdce, kteří se zasadili o vznik organizovaného lyžování u nás.

Následně se výkonný výbor přesunul k řádnému zasedání do prostor klubovny místního ČKS Ski Jilemnice.

 Pomoc Ukrajině