Startuje kampaň Takoví jsme představující neziskové organizace. V elitní společnosti nechybí ani Svaz lyžařů ČR

Startuje kampaň Takoví jsme představující neziskové organizace. V elitní společnosti nechybí ani Svaz lyžařů ČR

5 min 37 s

Necelá polovina Čechů nedůvěřuje neziskovým organizacím a velká část u nich ani netuší, co přesně dělají a proč vlastně existují. Ukazují to opakované průzkumy veřejného mínění posledních let. Nevědomost je přitom živnou půdou pro dezinformace a nepravdivá tvrzení o neziskovkách. Festival svobody proti tomu společně s dalšími organizacemi staví fakta.


Na webu takovijsme.cz popisuje historii a současný stav neziskovek v Česku. Na jednom místě jsou vůbec poprvé přehledně soustředěná nejnovější data a statistiky o počtu a druhu neziskovek v Česku. Prostřednictvím webu se navíc každý může zapojit do dobrovolnické činnosti.

Kampaň Takoví jsme propojuje desítky neziskovek nejrůznějších zaměření od dobrovolných hasičů a hokejistů přes Amnesty International až po Cirk la Putyku a Zachraň jídlo. V první fázi kampaně odhalí příběhy sedmadvaceti z nich. Už teď se ale zapojují další organizace a spolky. Kampaň ukazuje jejich práci, pestrost i historii.

„Posláním Festivalu svobody je posilování občanské společnosti, neziskový sektor vnímáme jako její páteř. Krize vždy ukazují, jak důležité je, aby stát i naše společnost fungovaly efektivně. Neziskovky tak jako mnohokrát v minulosti opět obstály a byly jedním z nejaktivnějších poskytovatelů pomoci v pandemii. Jsou nedílnou součástí naší společnosti už 160 let. Po celou tu dobu představují hodnoty, na kterých naše společnost stojí, jako jsou obětavost, činorodost a soudržnost,“ uvedl koordinátor kampaně Takoví jsme Ondřej Koutský.

- Přes 4 miliony lidí v roce 2019 finančně podpořily neziskovou činnost*
- Téměř 3 miliony  lidí se ten samý rok do neziskové činnosti aktivně zapojily*
- Neziskovky pomáhají se vším, co je pro společnost důležité, už 160 let
- Podle posledních měřených dat dobrovolníci odpracovali za rok 2019 57 milionů hodin v hodnotě 9,3 miliardy korun**

*zdroj: průzkum STEM pro Neon/2020 , **zdroj ČSÚ/2020

Data také ukazují zajímavý úkaz: Češi nejsou takoví sobci, jak si o sobě myslí. Jen loni finančně přispěla na neziskovou činnost téměř polovina Čechů a Češek, každý třetí přitom aktivně pomáhá.

První neziskovky zapojené do kampaně: Sokol, Dobrovolní hasiči, Klub českých turistů, Svaz lyžařů ČR, Český svaz ledního hokeje, Skaut, Český červený kříž, Horská služba, Amnesty International, Člověk v tísni, Transparency International, Slovo 21, Arnika, Aperio, Elpida, Agentura pro rozvoj Broumovska, Post Bellum, Meta, Cirk La Putyka, Pestrá, Nový prostor, Demagog.cz, Zachraň jídlo, Zdravotní klaun, Cesta domů a Nadace Via

Kampaň Takoví jsme vyvrcholí 17.11.2021 v rámci oslav výročí sametové revoluce.

Organizátor kampaně: Festival svobody (Nerudný fest, Koncert pro budoucnost, Post Bellum, Svobodný listopad, Sametové posvícení, Brněnský sedmnáctý)
Partnerské organizace: NROS – Nadace pro rozvoj společnosti, Fórum dárců, AVPO ČR – Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, ASO – Asociace společenské odpovědnosti, Nadace Neziskovky.cz
Spolutvůrci: Comtech, STEM – Ústav empirických výzkumů
Hlavní partner: Česká spořitelnaPomoc Ukrajině