Proběhla řádná Konference Svazu lyžařů ČR

Proběhla řádná Konference Svazu lyžařů ČR

9 min 1 s

V sobotu 20. června proběhla řádná nevolební Konference Svazu lyžařů ČR. Na zasedání nejvyššího svazového orgánu tradičně v pražském hotelu Clarion byl přítomen prezident SLČR Lukáš Heřmanský, kompletní výkonný výbor, dozorčí rada a 70 delegátů z jednotlivých úseků a krajských organizací.


Na Konferenci SLČR byla mimo jiné schválena kooptace současného sportovního ředitele severské kombinace Tomáše Slavíka do výkonného výboru a Petra Šrejtra do dozorčí rady. Rozhodnuto bylo o tom, že členské příspěvky zůstávají nadále ve stejné výši, tedy 300 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti a seniory. Delegáty byl také schválen rozpočet pro aktuální rok a změna stanov, podle které například může Konference nově zasedat jednou za dva roky, nikoliv každoročně.

O čem na Konferenci také mluvil prezident SLČR Lukáš Heřmanský:

O prvním roku ve funkci prezidenta svazu:

„Byl to pro mě turbulentní rok plný nových zkušeností a výzev. První měsíce byly ve znamení poznávání prostředí a detailního pronikání do struktur českého lyžování a snowboardingu. Absolvoval jsem za tu dobu stovky jednání, agenda přitom byla široká – narovnání státních finančních prostředků, infrastruktura, podmínky přípravy nebo například počet míst v resortních sportovních centrech.“

O minulé sezoně:

„Co se týče sněhových podmínek byla jednou z nejhorších za poslední roky, navíc byla sezona ukončena dříve kvůli pandemii koronaviru. I tak pro nás ale byla úspěšná. Reprezentovali jsme na vrcholné úrovni napříč všemi úseky a disciplínami, v tom ve světě patříme k unikátním státům. Těší mě, že jsme na vrcholné úrovni dokázali v Česku uspořádat dva podniky Světového poháru. Kromě seniorské kategorie se ale dařilo také těm juniorským. Velmi úspěšní jsme byli například na Zimních olympijských hrách mládeže v Laussane, odkud jsme přivezli tři medaile. To je skvělý signál pro budoucnost lyžování. Na druhou stranu je potřeba dodat, že nadále vidím značný prostor ke zlepšení. Měli bychom si klást ty nejvyšší cíle.“

O vrcholných akcích na území ČR:

„V nadcházející sezoně 2020/2021 by Česká republika měla hostit hned tři podniky Světového poháru – snowboardcrossařů na Dolní Moravě (12.-14.2.), běžců na lyžích v Novém Městě na Moravě (20.-21.2.) a snowboardistů v disciplíně slopestyle ve Špindlerově Mlýně (25.-27.3.). Snažíme se proto s Národní sportovní agenturou nastavit jasný systém financování těchto vrcholných akcí. Bez NSA a finanční jistoty nelze takto prestižní a nákladné závody na našem území organizovat.“

„V roce 2021 přivítá v ČR mistrovství světa travních lyžařů. Finální destinaci v tuto chvíli ještě hledáme, měli bychom ji stoprocentně znát v řádu několika týdnů. A na skvělou lyžařskou podívanou se fanoušci mohou těšit i v roce 2023, kdy se do Špindlerova Mlýna vrátí Světový pohár alpských lyžařek ve slalomu a obřím slalomu.“

O financování SLČR a sportu obecně

„Pevně doufáme v navýšení státních finančních prostředků mířících do sportovního prostředí s tím, že tyto prostředky budou účelněji využívány pro podporu sportu v rámci ČR. Usilujeme do budoucna o další fázi narovnávání finančních prostředků, je potřeba brát v potaz, že jsme jeden svaz, který však tvoří osm odborných sportovních úseků, z nichž většinu lze tradicí, historií, úspěchy, členskou základnou a vrcholnou reprezentací směle srovnávat s jinými standardními svazy v českém prostředí.“  

„V uplynulém období docházelo k pasportizaci lyžařských středisek. Do budoucna máme jednoznačný zájem pomoci vyjednat investiční dotace ze státních, krajských a obecních rozpočtů do lyžařské infrastruktury.“

O strategii svazu:

„Ve spolupráci se všemi jednotlivými odbornými sportovními úseky a krajskými svazy v uplynulých měsících vznikala strategie svazu do roku 2026, která byla oficiálně představena 19. května 2020 a posléze také prezentována na valných hromadách všech úseků. Cílem strategie je sjednotit všechny úseky, vystupovat jako svaz uvnitř i navenek jednotně a posunout SLČR do pozice moderní a jedné z nejsilnějších tuzemských sportovních organizací. Další naše stěžejní ambice se týkají sportovních úspěchů a systémové práce s mládeží. Naším společným záměrem je to, aby pozice svazu v měnících se strukturách tuzemského sportu odpovídala naší tradici, úspěchům a velkosti.“Pomoc Ukrajině