×
Prezident SLČR Lukáš Heřmanský jednal s premiérem Andrejem Babišem

Prezident SLČR Lukáš Heřmanský jednal s premiérem Andrejem Babišem

13.09.2019

Rekonstrukce skokanského areálu v Harrachově, problematika lyžařského sportu i témata napříč celým tuzemským sportovním prostředím. To všechno bylo předmětem páteční schůzky prezidenta Svazu lyžařů ČR Lukáše Heřmanského s premiérem Andrejem Babišem a předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou.

Společná schůzka vznikla na základě žádosti prezidenta Svazu lyžařů ČR Lukáše Heřmanského adresované přímo předsedovi vlády Andreji Babišovi. „Chtěl bych panu premiérovi upřímně poděkovat za přijetí. Absolvovali jsme plodnou a konstruktivní debatu. Řekl bych, že na spoustu věcí máme společný názor,“ říká Heřmanský.

Nejstěžejnějším tématem jednání na Úřadu vlády ČR byla plánovaná rekonstrukce skokanského areálu v Harrachově, kam by se v roce 2024 mohli vrátit elitní závodníci v rámci mistrovství světa v letech na lyžích. „Andrej Babiš je s tématem dobře obeznámen a dlouhodobě sleduje, jak se situace vyvíjí. Hledali jsme společně konkrétní varianty, jak můstkům v Harrachově pomoci a jak jejich rekonstrukci znovu o další výrazný kus posunout,“ popisuje prezident SLČR, který je ve funkci od května letošního roku.

Heřmanský, sám bývalý reprezentant v severské kombinaci, na toto téma v uplynulých měsících vedl nespočet jednání s vrcholnými zástupci zainteresovaných sportovních i politických subjektů. Prvním krokem k rekonstrukci bylo Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při obnově a rozvoji skokanského areálu Harrachov, které podpisem stvrdil Svaz lyžařů ČR, Liberecký kraj, město Harrachov, Český olympijský výbor a spolek Klasický areál Harrachov.

Nyní je nutné vyřešit především pozemkové vztahy. Pozemky pod areálem jsou v současné době ve vlastnictví státu, respektive Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Svaz lyžařů ČR přitom apelujeme na to, aby stát jednal o přímém prodeji pozemků za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku vlastníkům podniků v těchto areálech, tedy skokanských můstků a dalších nemovitostí v Areálu skokanských můstků Harrachov a lanové dráhy a dalších nemovitostí ve Sportovním areálu Harrachov.

„Kdyby naopak došlo na prodávání pozemků formou veřejných dražeb, reálně by hrozilo, že se tyto pozemky stanou předmětem spekulativních nákupů, jako tomu bylo v minulosti například v areálu skokanských můstků ve Frenštátě pod Radhoštěm,“ říká Heřmanský. „Pokud by se stát rozhodl na pozemky vyhlásit veřejnou dražbu, nabízíme státu prodej zakladatelských a akciových podílů - tedy podniků. Neboť jedině stát nebo sportovní spolek je pro nás zárukou toho, že v areálech zvítězí veřejně-prospěšný zájem nad případnou spekulací a definitivní devastací areálu,“ dodává.      

Kromě Harrachova se na schůzce vedla debata také obecně o českém sportovním prostředí, o financování sportu a spolupráci sportovních svazů a organizací s nově vzniklou Národní sportovní agenturou v čele s Milanem Hniličkou, jenž se jednání rovněž zúčastnil. „Jsem rád, že jsme se s panem premiérem Babišem a panem předsedou Hniličkou mohli potkat takto ve třech. Myslím, že to bylo velmi prospěšné setkání,“ uzavírá Heřmanský. 

Fotogalerie