Pietní akce u zrenovovaného hrobu Josefa Rösslera Ořovského

Pietní akce u zrenovovaného hrobu Josefa Rösslera Ořovského

4 min 42 s

Slavnostní den oslav 120. výročí od založení Svazu lyžařů ČR zahájili zástupci jeho vedení u zrenovovaného hrobu jednoho ze zakladatelů Josefa Rösslera Ořovského, jenž byl jednou z nejzásadnějších osobností pro vznik a vývoj nejen českého lyžování, ale také velké řady dalších sportů na našem území.


Josef Rössler Ořovský byl vskutku renesanční osobností českého sportu – krom lyžování se aktivně podílel na tuzemských počátcích fotbalu, hokeje, tenisu, atletiky, veslování nebo jachtingu. Byl prototypem všestranného aktivního sportovce, zároveň vizionářem, výborným diplomatem a neúnavným organizátorem. Hrál zásadní roli v rozvoji lyžování u nás, založení svazu a následně také Mezinárodní lyžařské federace.

V den oslav 120. výročí od založení 21. listopadu 2023 právě u hrobu Rösslera Ořovského na pražském Vyšehradě proběhla pietní akce a také odhalení nového náhrobního kamene, který Svaz lyžařů ČR zrenovoval. Krom zástupců svazu přišli na odkaz jedné z největších ikon historie českého sportu vzpomenout například také předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek, předseda České unie sportu Miroslav Jansta, pravnuk Josef Rössler nebo nájemkyně hrobu Ivana Černohorská.

„Neumím si představit vhodnější místo, kde bychom měli začít den oslav výročí 120 let od založení Svazu lyžařů, než právě zde u hrobu Josefa Rösslera Ořovského. Byl člověkem, který šel vzorem, neustupoval ze svých cílů, byl hybnou silou. Inspiroval ve své době a inspiruje nás dodnes. Patří mu naše hluboká úcta. Je naší povinností připomínat jeho zásluhy a rozvíjet jeho odkaz,“ uvedl prezident SLČR David Trávníček. „Je až s podivem, jak jeden člověk mohl hrát klíčovou roli v tolika rozmanitých sportech a jak výraznou stopu v nich zanechal. Přesto si troufám říct, že pokud se o některém z nich dá říct, že byl opravdu Rösslerovou srdeční záležitostí, bylo to právě lyžování,“ dodal. 

Autorem nové podoby náhrobního kamene je sochař Petr Stibral. „Záměr byl vytvořit jakéhosi ducha dubových lyží Rösslera Ořovského směřujících vzhůru do nebe. Lyže jsou vytvořeny z opálového plexiskla. Když do nich svítí slunce, tak se ten materiál vizuálně mírně rozplývá, vytváří dojem ducha nebo sněhu,“ uvedl autor.Pomoc Ukrajině