NSA zveřejnila dotační výzvu Provoz a údržba

NSA zveřejnila dotační výzvu Provoz a údržba

3 min 30 s

Národní sportovní agentura vypsala dotační výzvu Provoz a údržba 2022, která je zaměřena na finanční pomoc sportovním klubům a oddílům s náklady na provoz sportovišť. Alokace této výzvy činí 385 milionů korun a žadatelé mohou podávat žádosti o podporu do 31. 8. 2022.


V rámci dotační výzvy Provoz a údržba mohou kluby a oddíly využít dotaci na energie související s provozem daného sportovního zařízení, vodné a stočné, sportovní materiál (včetně např. dezinfekce) nebo na provozní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění provozu (například bezpečnostní ochranu sportovního zařízení). Oprávněným žadatelem je spolek (nebo pobočný spolek), který je zapsaný v Rejstříku sportu a eviduje v něm provozované sportovní zařízení. Zároveň žadatel musí být bezúhonnou osobou a nesmí mít žádný dluh u státních orgánů jako je například Finanční správa České republiky. 

„Jedná se o významnou pomoc v oblasti správy a provozu sportovišť. V případě, že jsou kluby a oddíly registrované ve Svazu lyžařů ČR oprávněnými žadateli a mají ve své správě majetek, měly by včas podat žádost. Pro rok 2022 jsou navíc dotační prostředky určeny i na provoz a údržbu strojního a technického zařízení, a to by mohlo být pro řadu klubů velmi užitečné,“ říká generální sekretář Svazu lyžařů ČR Jakub Čeřovský.

Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 12:00 hod

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je přitom termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Výzvu Provoz a údržba 2022 včetně všech nezbytných příloh naleznete zde

Dodatek č. 1 k výzvě zde.

Manuál, jak při podání žádosti postupovat zde.Pomoc Ukrajině