Náš boj o vleky a sjezdovky

Náš boj o vleky a sjezdovky

8 min 24 s

Jinak snad ani nelze nazvat činnosti a aktivity, které podnikáme od počátku listopadu a které směřují k jedinému cíli - umožnit v závislosti na dané epidemiologické situaci provoz vleků, lanovek a sjezdových tratí.


Již v první polovině listopadu jsme adresovali na ministerstvo zdravotnictví, Národní sportovní agenturu a hlavní hygieničce ČR nabídku, ve které jsme formulovali naši připravenost spoluvytvářet pravidla, podle kterých by bylo možno v zimě lyžovat.

...proto se snažím o maximální předstih, stručnost a konstruktivnost. Rád bych pomohl spolu s Vámi našel optimální modely, díky kterým bude možno během letošní zimy provozovat zimní sporty. A to jak na rekreační, tak na výkonnostní úrovni.
Rekreační část považuji za velmi důležitou, a to jak běžecké lyžování (aby nebyl omezován vstup do stop či jejich vlastní tvorba), tak sjezdové, aby vznikla jasná pravidla provozu vleků a lanovek.
Ve výkonnostní části bych rád pomohl ke vzniku manuálu, s jehož pomocí, jako to mají v Česku kolektivní sporty, by bylo možno zorganizovat domácí i mezinárodní soutěže. Vedle toho bych rád pomohl k hledání řešení, jak zorganizovat závody pro širokou veřejnost.

Protože tato iniciativa zůstala bez jakékoli reakce, vstoupili jsme do přímých jednání s Milanem Hniličkou, Asociací horských středisek ČR a následně i s členy Vlády ČR. Jistě i naše zapojení a aktivita přispěly ke zvratu v okamžicích, kdy se vše zdálo bezvýchodné a lyžařská střediska dopředu zavírala Francie, Itálie i Německo.

Z prvotního termínu pro spuštění zimních areálů v Česku 24. prosince se podařilo argumentací a jednáním ubrat týden a v pondělí 7. prosince měla Vláda ČR přijmout kýžené podmínky s termínem zahájení zimní sezóny 18. prosince. Výsledek byl takový, že k projednání materiálu, ani ke stanovení termínu, nakonec nedošlo.

Jsme v dennodenní kontaktu se všemi, kteří mají na termín a podmínky zahájení vliv. Spolupracujeme se všemi, kteří mají ochotu a kapacitu jednat. Avšak slibů, termínů a podmínek bylo tolik, že již je sotva stačíme registrovat a plnit. Bohužel, situace v oboru, který nás osobně tolik tíží, je podobná, jako v oborech jiných v této zemi, jako je provozování restaurací, hotelů, či maloobchodních prodejen.

Dne 9. prosince, v reakci na nečinnost vlády a nastalou nejistotu všech, jsme odpovědným osobám a institucím adresovali výzvu, ve které opětovně žádáme mj. o umožnění sportu pro profesionály a tolik potřebná pravidla a podmínky.

...konkrétně se nám jedná o umožnění tréninků ve stupni 5 PES pro naše reprezentanty, tedy těch kteří mají podepsanou reprezentační smlouvu a účastní se světových poháru, evropských pohárů a mezinárodních závodů pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské federace FIS.
Umožnění tréninků ve stupni 4 PES pro naše reprezentanty definice viz. výše a také pro kategorii U15 se závodním kódem FIS. Tedy sportovce, kteří jsou v kategorii 15 let a starší a na základě kódu FIS se účastní mezinárodních závodů pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské federace FIS.
Umožnění tréninků ve stupni 3 PES také pro všechny aktivní členy Svazu lyžařů ČR.
Dále se nám jedná o umožnění pořádání soutěží a závodů Českého poháru Svazu lyžařů ČR ve stupni 4 PES, který je vždy mezinárodním závodem pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské federace FIS.
Pořádání regionálních soutěží a závodů Svazu lyžařů ČR ve stupni 3 PES pro všechny aktivní členy Svazu lyžařů ČR.

Věříme, že naše činnost povede k cíli, který v daných epidemiologických podmínkách uspokojí maximální možný počet milovníků zimních sportů, a to bez ohledu na jejich výkonnost. Z výše uvedeného soupisu je zřejmé, že i zimní sporty se dostaly vinou pandemie do bezprecedentního ohrožení, ve kterém neexistuje universální recept s řešením. Přestože děláme maximum, s nejlepším vědomím a svědomím, uvítáme každou aktivitu či nápad s návrhem, jak dosáhnout úspěchu a společného cíle.                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                                 Lukáš Heřmanský    
                                                                                                                                                                                                                 prezident Svazu lyžařů ČRPomoc Ukrajině