Nadále platí zákaz účasti ruských a běloruských reprezentantů na akcích pořádaných v ČR

Nadále platí zákaz účasti ruských a běloruských reprezentantů na akcích pořádaných v ČR

3 min 52 s

Vláda ČR ve svém usnesení potvrdila zákaz účasti reprezentantů Ruské federace a Běloruské republiky na akcích pořádaných na území České republiky. I nadále trvá striktní postoj České republiky a podpora restrikcí, které jsou i ve sportovním prostředí přijímány jako reakce na ruskou invazi na Ukrajině.


Zákaz dále platí i pro týmy reprezentující Rusko a Bělorusko, stejně tak kluby se sídlem na území těchto dvou států. Došlo také k jasnému vymezení a zákazu možnosti využívání jakýchkoliv symbolů, které přímo či nepřímo odkazují na Rusko nebo Bělorusko. Vládní usnesení se nadále zabývá i zákazem vystupování sportovců a nově i členů realizačních týmů v rámci kterého je zakázáno jakékoliv konání směřující k podpoře narušení suverenity a územní celistvosti Ukrajiny při pobytu na území ČR. Národní sportovní agentura vítá aktualizaci tohoto usnesení, které blíže a přesněji specifikuje restrikce při konání sportovních akcí. Zákaz účasti českých sportovců a sportovních klubů na akcích pořádaných na území Ruska a Běloruska zůstává v platnosti.

Spolu s tímto vládním usnesením dále zůstávají v platnosti dlouhodobé restriktivní opatření zejména v oblasti vízových pravidel, které omezují vstup občanů Ruska a Běloruska na území České republiky, které se netýkají pouze sportu. Národní sportovní agentura byla pověřena předáním této informace zástupcům sportovního prostředí a bude velmi důsledně požadovat dodržování všech zákazů vyplývajících z usnesení Vlády ČR. Případné porušení tohoto zákazu by mělo významný vliv na udělení dotační podpory danému subjektu, který by tyto restrikce porušil. Vedení Národní sportovní agentury připravuje podrobnější výkladové stanovisko a manuál pro pořadatele sportovních akcí. 

Zdroj: Národní sportovní agenturaPomoc Ukrajině