MŮJ KLUB 2021: Nabídka pro oddíly sdružené pod SLČR

MŮJ KLUB 2021: Nabídka pro oddíly sdružené pod SLČR

4 min 10 s

Na konci září byla Národní sportovní agenturou vyhlášena výzva MŮJ KLUB 2021 s nastaveným termínem podání žádosti o dotaci od 15. 10. 2020 do 9. 11. 2020. V letošním roce dochází oproti minulosti v rámci výzvy k několika významným změnám, které je potřeba vzít na vědomí a ideálně zahájit přípravu žádosti co nejdříve.


Nově dotační výzvy namísto Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vypisuje Národní sportovní agentura (NSA). Kromě změny poskytovatele dotace došlo i ke změnám v rámci podání žádosti i k úpravám výzvy.

- Žádost o dotaci nebude již podávána v rámci systému IS-SPORT, jak bylo zvykem doposud, ale v novém systému v Rejstříku sportu.

- Došlo ke změnám jednotlivých kategorií sportovců, kdy je nově 6 kategorií sportovců.

- V rámci výdajů projektu nebudete moci již uplatňovat výdaje spojené s údržbou sportoviště (pro vlastníky sportovišť bude vypsána nová dotace cca v listopadu).

Ve věci administrativního usnadnění podání žádosti na dotaci Můj Klub 2021 se jednotlivé oddíly nadále mohou obracet na krajská servisní centra České unie sportu, která jsou klubům k dispozici v oblasti bezplatného poradenství.

V případě, že není v silách vašeho oddílu podat nebo se alespoň spolupodílet na podání žádosti o dotaci, můžete nově využít nabídky, kterou Svaz lyžařů ČR připravil ve spolupráci se společností Dotace bez starostí. Tato nabídka přitom zahrnuje zpracování, administraci i vyúčtování dotace Můj Klub 2021. Standardní cena tohoto balíčku služeb je 5 % z poskytnuté dotace, maximálně však 20 tisíc Kč. Kluby sdružené ve Svazu lyžařů ČR, získávají díky spolupráci na výše uvedenou službu slevu ve výši 20 %.

V případě zájmu o bližší informace navštivte webové stránky firmy Dotace bez Starostí, kde se můžete dozvědět bližší informace, vyzkoušet dotační kalkulačku a dozvědět se informace o dalších dotačních výzvách (v letošním roce budou vyhlášeny i dotační výzvy na rekonstrukce sportovišť).Pomoc Ukrajině