×
Informace ohledně členských příspěvků SLČR pro rok 2020

Informace ohledně členských příspěvků SLČR pro rok 2020

10.09.2019

Prvním zářijovým dnem byla aktivována PayU brána, jejímž prostřednictvím je možné hradit členské příspěvky SLČR pro rok 2020. Výše členských příspěvků přitom zůstává stejná jako v minulém roce. Zároveň dochází k ukončení dosavadního programu členských výhod ALIVE SLČR.

I v nadcházejícím období bude členství ve Svazu lyžařů ČR rozděleno na dva již zažité typy - Členy SLČR a Členy SLČR s aktivním členstvím.

Člen SLČR má ze stanov právo účastnit se podle svých zájmů a možností veškerého dění v rámci SLČR, využívat služeb SLČR a být informován o činnosti SLČR a stavu jeho hospodaření.
Člen SLČR s aktivním členstvím má nad rámec výše uvedeného možnost mimo jiné volit, být volen, může se přihlašovat a účastnit závodů a také se započítává do klíčů pro dělení financí. Přitom do klíčů pro dělení financí se započítávají pouze členové se zaplaceným členstvím do 31. 12. 2019.

„Motivací k těmto změnám byla snaha o to, aby se všichni členové lyžařských oddílů stali také členy Svazu lyžařů ČR,“ vysvětluje generální sekretář SLČR Jakub Čeřovský. „Z tohoto důvodu byly i pro rok 2020 schváleny poplatky za Člena SLČR ve výši 0,- Kč a za Člena SLČR s aktivním členstvím ve stejné výši jako v loňském roce, tedy 300,- Kč pro dospělé a 100,- Kč pro děti a seniory,“ dodává.

Pro hrazení příspěvků využijte PayU bránu

Veškeré platby příspěvků za Členy SLČR s aktivním členstvím budou také v letošním roce z důvodu snadné kontroly hrazeny výhradně prostřednictvím PayU brány. Platby je možné hradit od 1. 9. 2019, kdy byla PayU brána aktivována pro členské příspěvky na rok 2020.

Stejně jako v minulosti můžou zástupci klubů pro editaci stávajících a nových členů využít Export souhrnných dat všech členů oddílu do excelové tabulky, která bude následně po vyplnění pomocí funkce Import nahrána jednoduše zpět do Evidenčního portálu. Manuál pro export/import a placení členských příspěvků naleznete zde.

V letošním roce nebude probíhat výměna členských karet z toho důvodu, že byly vydávány na tříleté období a mají platnost až do konce roku 2020. Sekretariát SLČR bude samozřejmě i nadále vydávat a distribuovat karty nově přihlášeným členům, případně duplikáty za schválený poplatek.

Ukončení členského programu ALIVE SLČR

Na základě usnesení VV SLČR ze dne 13. 8. 2019 dojde k 31.12.2019 k ukončení členského programu, v jehož rámci mohli členové posledních 10 let využívat slevy v systému ALIVE na portálech tipyprolyzare.cz a alive.cz.

„Je namístě společnosti GTS ALIVE poděkovat za dlouhodobou spolupráci, nicméně rozhodli jsme se z důvodu výrazné finanční úspory pro její ukončení. Od 1. ledna 2020 tedy nebude možné program ALIVE SLČR dále využívat,“ říká Čeřovský. „Aktuálně se snažíme podniknout takové kroky, aby členové svazu mohli i nadále využívat výhody, o které byl v minulosti největší zájem. Společně s GTS ALIVE pracujeme na tom, aby i přes ukončení naší spolupráce zůstaly v platnosti slevy na rakouském ledovci Stubai. Zachování členských slev připravujeme také v případě nákupů na oficiálním svazovém fanshopu,“ dodává.     

V případě dalších dotazů, asistence pro platby přes PayU bránu nebo případných potíží s administrací jsme připraveni zájemcům osobně pomoci, a to buď telefonicky na čísle +420 608 550 401 nebo prostřednictvím e-mailu daniela.strougalova@czech-ski.com.