Aktuální mimořádná opatření ve sportu

Aktuální mimořádná opatření ve sportu

4 min 10 s

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádná opatření týkající se podmínek pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě. Aktuální opatření vešla v účinnost v pondělí 22. listopadu 2021. Níže naleznete ta nejzásadnější z nich, která se vztahují na pořádání sportovních akcí jako jsou tréninky či závody.


  • Ministerstvo zdravotnictví nařizuje organizátorům akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob.

  •  Nařizuje organizátorům sportovní přípravy nebo závodů vést vždy evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu: jméno, příjmení a telefonní číslo. Tuto evidenci je organizátor povinen uchovávat po dobu 30 dnů.

  • Jde-li o nepravidelné aktivity, nebo pravidelné aktivity v proměnlivém kolektivu, zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačních týmů, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

  • V případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo závodu více než 20 osob (s výjimkou dětí do 12 let věku) je nutné pro účast na akci předložit platný národní certifikát o prodělaném očkování nebo laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, kdy u kontrolované osoby uplynula doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, nebo předložit negativní RT-PCR test (tato možnost platí pouze pro osoby do 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, nebo osoby s nedokončeným očkováním), který má pro tyto účely platnost 7 dní.

  • Nařizuje organizátorovi akce výše uvedené kontrolovat a účastníkům akce výše uvedené prokázat. V případě, že se účastník výše uvedením neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci.

Je vysoce pravděpodobné, že se mimořádná opatření budou vzhledem k současné pandemické situaci v brzké době aktualizovat a měnit. Vřele proto doporučujeme sledovat webové stránky České unie sportu, kde budou aktualizace mimořádných opatření pravidelně publikovány a doplněny o výkladové stanovisko ve vztahu ke sportovním činnostem.Pomoc Ukrajině