19 milionů do tratí a stop! Běžecké lyžování uspělo v novém grantu Nadace ČEZ

19 milionů do tratí a stop! Běžecké lyžování uspělo v novém grantu Nadace ČEZ

8 min 27 s

Nadace ČEZ v rámci grantu Úprava turistických tratí a běžeckých stop podpoří 50 projektů v celkové hodnotě 19 milionů korun. Drtivá většina z celkového počtu schválených žádostí je přitom zaměřena na běžecké lyžování. To jsou výsledky prvního kola nového grantu Nadace ČEZ, které proběhlo od 1. 12. 2023 do 7. 1. 2024, a jehož garantem v oblasti lyžařských stop je Svaz lyžařů ČR.


„Běžecké lyžování má v Česku ohromnou historii a tradici. Zároveň ale v posledních letech evidujeme ještě větší zájem ze strany široké veřejnosti, než tomu bylo v minulosti. A abychom tento potenciál dokázali maximálně využít, je potřeba zájemcům poskytnout co možná nejkvalitnější podmínky. Jsme velmi rádi, že se infrastrukturu i díky významné podpoře Nadace ČEZ daří vylepšovat. Je to výsledek naší dlouhodobé a usilovné práce, kdy se po několikaměsíčním jednání se Skupinou ČEZ, která je marketingovým partnerem běžeckého lyžování, jako nadstavba podařila domluvit právě i takto významná podpora podmínek pro běžecké lyžování napříč celou Českou republikou ze strany Nadace ČEZ,“ uvedl prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček.  

„Zároveň mě velmi těší obrovský počet žádostí z našeho prostředí v rámci tohoto grantového řízení. Z mého pohledu to jednoznačně vypovídá, jak moc nám záleží na tom, abychom dětem, oddílům, závodníkům i široké lyžařské veřejnosti zajistili podmínky k tomu, aby si čas strávený pohybem v bílé stopě maximálně užili,“ dodal.

Právě díky enormnímu zájmu žadatelů se Nadace ČEZ navíc rozhodla zvýšit původně alokovanou částku. V prvním kole tak podpoří hned 50 projektů v celkové hodnotě 19 milionů korun. „V dnešní době je jakákoliv investice do sportu velmi důležitá a vážíme si toho, že Nadace ČEZ v průběhu prvního kola podporu díky ohromnému zájmu ještě navýšila. Potěšující je také zpětná vazba ze strany Nadace ČEZ o kvalitě zpracovaných žádostí,“ řekl Trávníček.

První kolo příjmu žádostí grantu Úprava turistických stezek a běžkařských stop Nadace ČEZ proběhlo od 1. prosince 2023 do 7. ledna 2024. Obce, spolky i neziskové organizace v něm mohly získat až půl milionu korun na zkrášlení, obnovu a údržbu tras a nákup potřebného materiálu a technického vybavení. Druhé kolo plánuje Nadace ČEZ spustit během září 2024.

„Už dva tři roky zpětně jsme v rámci grantu Podpora regionů zaregistrovali stoupající počet žádostí zaměřených na obnovu či úpravu letních i zimních tras pro turistiky či běžky. Proto jsme se rozhodli tuto oblast vyčlenit do samostatného grantového řízení. Obrovský zájem hned v prvním kole potvrzuje, že to byl krok správným směrem. Grant v sobě snoubí podporu zdravého pohybu a sportu, rozvoj infrastruktury v regionech a zároveň ochranu životního prostředí, což jsou všechno prioritní oblasti, na které se zaměřujeme,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. 

Spolupráce s Nadací ČEZ navazuje na projekt Bílá stopa 2030, kdy Svaz lyžařů ČR udělal analýzu současného stavu a dal si za cíl do roku 2030 vytvořit autorizovanou síť sportovní infastruktury pro běžecké lyžování pod patronátem svazu, která bude splňovat standardy pro potřeby všech kategorií sportovců. Záměrem projektu je, aby v roce 2030 bylo v České republice nejméně 18 sportovních areálů pro běžecké lyžování, které budou regionálními centry, kde bude komfortní zázemí pro volnočasové a amatérské aktivity, ale také pro pořádání národních a mezinárodních soutěží.

„Infrastruktura je pro nás jako Svaz lyžařů ČR opravdu jedním z klíčových témat. Intenzivně ho řešíme na úrovni státních i soukromých podnikatelských subjektů, obcí, krajů a především s Národní sportovní agenturou. Problémem je, že v současnosti nám stát neumožňuje z investičních prostředků pořídit sněžná děla či rolby, abychom v podmínkách zhoršujících se zim stále mohli vytvářet kvalitní podmínky pro lyžování. Z našeho pohledu je naprosto zásadním a logickým krokem vznik dotačního programu Standardizovaná infrastruktura pro zimní sporty, který v současnosti existuje pouze ve variantě pro sporty letní,“ řekl Trávníček.Pomoc Ukrajině