Freestyle lyžování má za sebou valnou hromadu

Freestyle lyžování má za sebou valnou hromadu

2 min 7 s

Valná hromada úseku freestyle lyžování se konala 22. 4. 2024 v prostorách Ski and Bike centra v Radotíně.


Na úvod všechny pozdravil předseda úseku Roman Dalecký, poté proběhly základní volební povinnosti valné hromady. Následovala řeč prezidenta SLČR Davida Trávníčka, který hodnotil práci SLČR a VV. Po prezidentovi si vzal slovo generální sekretář Jan Šindelář a sportovním manažerem Davidem Bičíkem a společně představili práci s tréninkovým deníkem Yarmill a jeho funkce.

 

Následovala zpráva o činnosti úseku, kterou přednesl předseda Roman Dalecký a sportovní ředitel Daniel Honzig. Na slova o činnosti rady navázali trenéři jednotlivých disciplín, kde hodnotili proběhlou sezonu a plány do budoucna.

 

Důležitým rozhodnutím valné hromady bylo schválení klíče k rozdělení rozpočtu, samotný rozpočet na rok 2024, nový statut úseku, schválení memoranda o spolupráci s úsekem snowboardingu a závěrem navýšení rady o člena disciplíny aerials Aleše Valenty.

 

Nyní tedy bude rada pětičlenná ve složení Roman Dalecký, Daniel Honzig, Michal Peč, Tomáš Kraus a Aleš Valenta.Pomoc Ukrajině