Rada ÚBD schválila postup při výběru nového ředitele

Rada ÚBD schválila postup při výběru nového ředitele

1 min 31 s

Rada Úseku běžeckých disciplín SLČR na svém pravidelném jednání schválila postup při výběru kandidáta na nového ředitele úseku. Součástí přijímacího řízení bude tříčlenná komise, která bude pracovat ve složení předseda a dva místopředsedové.


Tato komise, kterou ustanovila Rada ÚBD, povede pohovory s jí výbranými uchazeči a následně navrhne Radě ÚBD dva až tři nejlepší kandidáty k jejímu konečnému rozhodnutí. Pohovory se uskuteční 2. listopadu 2021 v Liberci.

V tuto chvíli je již ukončena první fáze výběrového řízení, v rámci které uchazeči o pozici ředitele úseku zasílali své strukturované životopisy, motivační dopisy a doklady o dosaženém vzdělání.