Pokračování grantového programu Nadace ČEZ

Pokračování grantového programu Nadace ČEZ

3 min 21 s

Nadace ČEZ v rámci grantu Úprava turistických tratí a běžeckých stop podpořila v prvním kole téměř 50 projektů v celkové hodnotě 19 milionů korun. Drtivá většina z celkového počtu schválených žádostí je přitom zaměřena na běžecké lyžování. To jsou výsledky prvního kola nového grantu Nadace ČEZ, které proběhlo od 1. 12. 2023 do 7. 1. 2024, a jehož garantem v oblasti lyžařských stop je Svaz lyžařů ČR.


Grantové řízení, jehož garantem je právě Svaz lyžařů ČR, je zaměřeno na podporu úprav a obnovy sítě tras pro turistiku a běžecké lyžování. Žadatelé dostávají příspěvky na úpravu, údržbu a zabezpečení těchto tras, mohou díky němu nakupovat potřebný materiál a technické vybavení. Každý žadatel z řad obcí, spolků a neziskových organizací může podat pouze jednu žádost v každém kole. Maximální výše jednorázové dotace je stanovena na 500 tisíc korun.

Spolupráce s Nadací ČEZ navazuje na projekt Bílá stopa 2030, kdy Svaz lyžařů ČR udělal analýzu současného stavu a dal si za cíl do roku 2030 vytvořit autorizovanou síť sportovní infastruktury pro běžecké lyžování pod patronátem svazu, která bude splňovat standardy pro potřeby všech kategorií sportovců. Záměrem projektu je, aby v roce 2030 bylo v České republice nejméně 18 sportovních areálů pro běžecké lyžování, které budou regionálními centry, kde bude komfortní zázemí pro volnočasové a amatérské aktivity, ale také pro pořádání národních a mezinárodních soutěží.

První kolo proběhlo na přelomu roku 2023 a 2024 a navazující druhé kolo, proběhne od 1. 9. 2024 do 30. 9. 2024. Pro více informací sledujte naše webové stránky a stránky Nadace ČEZ.Pomoc Ukrajině