Nová skripta pro trenéry běžeckého lyžování

Nová skripta pro trenéry běžeckého lyžování

56 s

V listopadu vyšla pod záštitou Univerzity J.E. Purkyně a Metodické komise - ÚBD SLČR nová skripta pro trenéry „C“ běhu na lyžích. Autorem je Martin Nosek. Skripta by měla sloužit jako teoretický materiál pro školení trenéru „C“, ale lze je využít i jako metodický materiál pro stávající trenéry nebo zájemce o běžecké lyžování. Skriptum lze objednat v knihpectví UJEP: https://knihkupectvi.ujep.cz/
Pomoc Ukrajině