Český olympijský výbor ocenil práci trenérky Petry Frühaufové

Český olympijský výbor ocenil práci trenérky Petry Frühaufové

3 min

Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru ocenila Trenérky a cvičitelky za rok 2020. Diplom získala také Petra Frühaufová, která byla oceněna v kategorii „Dobrovolná celoživotní činnost“. Předsedkyně a trenérka Sokola Stachy a zároveň členka Rady Úseku běžeckých disciplín SLČR je jednou z 26 oceněných žen.


Komise rovných příležitostí ve sportu je od roku 1996 odbornou komisí Českého olympijského výboru. Jejím cílem je podporovat aktivní činnost žen ve všech oblastech sportu v České republice, vytvářet podmínky pro zapojení žen do řídících funkcí ve sportu na domácí i mezinárodní scéně, stejně jako pomáhat šířit požadavek rovnoprávného postavení žen ve sportu.

Každoročně také oceňuje ženy a muže za jejich mimořádnou trenérskou práci. Letos byly udělovány diplomy v kategoriích – profesionální trenérka, objev roku, dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky a také v nové kategorii „inovace roku“. Za mimořádný přínos pro sport žen byli oceněni také dva muži. 

„Rok 2020 byl pro trenérky i cvičitelky velkou výzvou a bylo skvělé sledovat, s jakou energií a odhodláním se pustily do nových výzev,“ řekla Ilona Burgrová, předsedkyně komise. „Jejich práce má celospolečenský dopad, protože každé dítě, které během náročného roku udržely u sportu, se počítá.“

Informace o dalších oceněných trenérkách najdete v tomto článku.