O základním lyžování

Základní lyžování SLČR je pobočným spolkem Svazu lyžařů ČR. Od odborných sportovních úseků diametrálně liší především tím, že pod něj nespadá žádná závodní disciplína. Cílem základního lyžování tedy není sbírání úspěchů na mezinárodních závodech, mistrovstvích světa či olympijských hrách. Základní lyžování vytváří základnu pro další rozvoj lyžování, je pomyslným "inkubátorem lyžařů".


V českém prostředí tvoří osvětu a propagaci lyžování ve společnosti. Vydává odborné publikace, sdružuje lyžařské školy a kluby zaměřené na výuku dětí nebo organizuje veřejné a náborové akce. Seznamuje veřejnost se základy techniky a metodiky lyžování, s přípravou výstroje a se správným chováním na horách a sjezdovkách. Stručně a jednoduše řečeno: Učí lyžovat.

Základní lyžování plní funkci výuky pro klubové členy i širokou veřejnost. Do této oblasti spadají děti od tří let, ale i dospělí lyžaři bez závodních ambicí, kteří se chtějí systematicky naučit lyžovat, zdokonalit se v lyžování, případně v jiných disciplínách jako je snowboard či skialpining. Spolupracuje i s externími lyžařskými školami, podílí se na realizaci lyžařských kurzů ve státních školách všech stupňů.

Je ale také takovým podhoubím pro ostatní úseky Svazu lyžařů. Plní funkci přípravy a výchovy budoucích závodníků. To se týká výhradně klubových členů, kteří jsou pod odborným vedením připravováni v pravidelných tréninkových programech zaměřených na výuku lyžování od základních lyžařských dovedností až po zvládnutí všech typů oblouků.

Instruktoři základního lyžování se však nevěnují jen dětem a dospělé veřejnosti. Jednou z hlavních aktivit je také školení nových instruktorů různých úrovní. A tady se také kruh uzavírá. Prostřednictvím takto vyškolených lyžařských odborníků a zpracovaných metodických materiálů pak základní lyžování přenáší a šíří odborné i praktické znalosti z oblasti zimních sportů dál do lyžařských klubů a široké veřejnosti.

V souladu se Strategic Plan FIS hodlá základní lyžování do budoucna pokrýt i trendové lyžařské disciplíny provozované rekreačně, jako jsou skialpinismus, skitouring, freestyle. Chce podporovat i paralyžování, a nabízet tak specializované vzdělání pro výuku lyžování osob se zdravotním handicapem.

Poslání základního lyžování

  • Propagace všech forem lyžování s důrazem na nezávodní – sportovně rekreační aktivity v lyžování všech věkových, zdravotních a sociálních skupin obyvatel
  •  Je držitelem akreditace MŠMT pro vzdělávání lyžařských pedagogů - instruktorů lyžování a snowboardingu
  •  Školení interní kvalifikace praktikantů a instruktorů základů sjezdového i bežeckého lyžování a snowaboardingu
  •  Školení profesní kvalifikace Instruktor sjezdového lyžování, Instruktor běžeckého lyžování a Instruktor snowboardingu, držitele opravňuje k vydání živnostenského listu
  • Ve spolupráci se sportovními fakultami školení i nejvyšší kvalifikace – Instruktor sjezdového lyžování I. tř. (dříve Učitel lyžování) a Instruktor snowboardingu I.tř.
  •  Zajišťování pořádání veřejných a náborových soutěží a lyžařských akcí pro všechny prostřednictvím krajských úseků a jejich klubů a oddílů    
  • Osvěta v oblasti bezpečnosti lyžování a prevence lyžařských nehod s ohledem na masovost lyžování a vysoký index úrazovosti - garant výkladu Pravidel FIS

 

Pomoc Ukrajině