O základním lyžování

Úsek základního lyžování je jednou z právoplatných organizačních složek Svazu lyžařů ČR. Přesto se od ostatních úseků diametrálně liší, především tím, že pod něj nespadá žádná závodní disciplína. Cílem základního lyžování tedy není sbírání úspěchů na mezinárodních závodech, mistrovstvích světa či olympijských hrách.


V českém prostředí tvoří osvětu a propagaci lyžování ve společnosti. Vydává odborné publikace, sdružuje lyžařské školy a kluby zaměřené na výuku dětí nebo organizuje veřejné a náborové akce. Seznamuje veřejnost se základy techniky a metodiky lyžování, s přípravou výstroje a se správným chováním na horách a sjezdovkách. Stručně a jednoduše řečeno: Učí lyžovat.

Základní lyžování plní funkci výuky pro klubové členy i širokou veřejnost. Do této oblasti spadají děti od tří let, ale i dospělí lyžaři bez závodních ambicí, kteří se chtějí systematicky naučit lyžovat, zdokonalit se v lyžování, případně v jiných disciplínách jako je snowboard či skialpining.

Je ale také takovým podhoubím pro ostatní úseky Svazu lyžařů. Plní funkci přípravy a výchovy budoucích závodníků. To se týká výhradně klubových členů, kteří jsou pod odborným vedením připravováni v pravidelných tréninkových programech zaměřených na výuku lyžování od základních lyžařských dovedností až po zvládnutí všech typů oblouků.

Instruktoři základního lyžování se však nevěnují jen dětem a dospělé veřejnosti. Jednou z hlavních aktivit je také školení nových instruktorů různých úrovní. A tady se také kruh uzavírá. Prostřednictvím takto vyškolených lyžařských odborníků a zpracovaných metodických materiálů pak základní lyžování přenáší a šíří odborné i praktické znalosti z oblasti zimních sportů dál do lyžařských klubů a široké veřejnosti.

Poslání základního lyžování

  • Propagace všech forem lyžování s důrazem na nezávodní – sportovně rekreační aktivity v lyžování všech věkových, zdravotních a sociálních skupin obyvatel
  •  Jedno ze 47 akreditovaných zařízení s dlouholetou tradicí v ČR, které se zabývá vzděláváním lyžařských pedagogů podle nových předpisů MŠMT, platných od 1.5.2013
  •  Školení interní kvalifikace praktikantů a instruktorů základního lyžování, sjezdového lyžování i běžeckého lyžování
  •  Školení profesní kvalifikace Instruktor lyžování (150hod dotace), držitele opravňuje k vydání živnostenského listu
  •  Školení interní kvalifikace Cvičitel lyžování (pro držitele IL 150), jejímž splněním můžete využívat výhod karty a známky IVSI
  •  Ve spolupráci s FTVS UK školení i nejvyšší kvalifikace – Učitel lyžování
  •  Zajišťování pořádání veřejných a náborových soutěží a lyžařských akcí pro všechny prostřednictvím krajských úseků a jejich klubů a oddílů    

 

Pomoc Ukrajině