×
Travní lyžování

Rada úseku

Jaroslav Ševčík

 
 

Václav Mačát
předseta úseku travního lyžování

 

Daniel Mačát
člen FIS - komise grasski

 

Václav Srb
hospodář úseku

 

Pavel Ivánek
mládež, Český pohár

 

Revizní komise

Martin Štěpánek

 
 

Oldřich Korynta

 
 

René Abrahám

 
 

Partneři