Pozvánka na Valnou hromadu Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje 2016

Pozvánka na Valnou hromadu Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje 2016

1 min 51 s

Řádná valná hromada Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje se koná dne 16.4.2016 od 10,30 hod. ve Vsetíně v hotelu Pivovar Valášek, Dolní Jasénka 190. Hlavním bodem programu je založení pobočného spolku s názvem Krajský svaz lyžařů Zlínského kraje, p.s. (pobočný spolek), a to způsobem, jak je popsáno v § 12 stanov SLČR (hlavního spolku). Počty delegátů s hlasem rozhodujícím obdrží jednotlivé členské kluby(oddíly) v písemných pozvánkách rozesílaných poštou. Pozvánka na VH s programem a návrh nových stanov pobočného spolku Krajský svaz lyžařů Zlínského kraje jsou ke stažení níže po rozkliknutí článku.


Pozvánka na Valnou hromadu Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje 2016 ke stažení zde.

Návrh nových stanov pobočného spolku Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje ke stažení zde.
Pomoc Ukrajině