Oznámení o konání valné hromady Krajského svazu lyžování Zlínského kraje p.s.

Oznámení o konání valné hromady Krajského svazu lyžování Zlínského kraje p.s.

2 min 38 s

Valná hromada Krajského svazu lyžování Zlínského kraje p.s. proběhne v sobotu 22.4.2017 ve Vsetíně, v Sokolovně TJ MEZ na Mostecké ulici č.367 od 10,30 hod.


Oznámení

o konání valné hromady Krajského svazu lyžování Zlínského kraje p.s.

 

 

v sobotu 22.4.2017 ve Vsetíně v Sokolovně TJ MEZ na Mostecké ulici č.367

od 10,30 hod.

 

Program:

 

1.      Zahájení VH

2.      Volba mandátové komise, zpráva mandátové komise

3.      Volba pracovního předsednictva

4.      Schválení navrženého programu a navrženého jednacího řádu

5.      Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu

6.      Zpráva předsedy rady KSL p.s. o činnosti KSL  a KSL p.s. od poslední VH

7.      Zprávy o činnosti odborných sportovních úseků a komisí, zpráva RK

8.      Zpráva o hospodaření za rok 2016

9.      Diskuze k předneseným bodům

10.   Schválení rozpočtu KSL p.s. pro rok 2017

11.   Volba delegáta a náhradníka na konferenci SLČR.

12.   Schválení klíčů pro účast na valné hromadě KSL p.s. pro rok 2018

13.   Projednání usnesení VH a jeho schválení

14.   Ukončení VH

 

 

Pozvánky pro delegáty s hlasem rozhodujícím a hosty byly zaslány poštou na adresy lyžařských klubů/ oddílů uvedených v evidenci SLČR.

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Trhlík v.r.

Předseda Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje p.s.Pomoc Ukrajině