Změna termínu VH KSLT p.s. a změna terminu OSU KSL T

Změna termínu VH KSLT p.s. a změna terminu OSU KSL T

1 min 7 s


Vážení  sportovní přátelé.
 
Z důvodu mimořádných opatření stanovených vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR jsme nuceni odvolat konání Valné hromady KSL MSK p.s. a Valné hromady KOSÚ AD KSL MSK, které se měly konat dne 10.5.2021 v Ostravě.
 
Nový termín bude Vám všem sdělen podle aktuální situace a rozvolňování v ČR a našem kraji. Předpokládáme náhradní termín konání v červnu 2021 se stejným programem.
 

 

S pozdravem Mgr Jaroslav Skoumal a Ing. Roman Podgrabinský, Csc.


Pomoc Ukrajině