zápis z VH KSL T

zápis z VH KSL T

2 min 28 s


Usnesení náhradní Valné hromady KSL MSK SLČR ze dne 29.4.2019 

Návrh usnesení předložila NVH KSL SLČR návrhová komise

1.       NVH schválila jednomyslně zprávu předsedy KSL T kraje, schválila jednomyslně zprávy všech jednotlivých KOSÚ T kraje.

2.       NVH schválila zprávu o hospodaření za rok 2018

3.       NVH schválila zprávu revizní komise za rok 2018

4.       NVH schválila nové složení rady a to takto:

4.1.  Jaroslav Skoumal - předseda

             4.2.  Roman Podgrabinský – místopředseda, alpské disciplíny

       4.3. Miloslav Španihel  – místopředseda, ekonom

4.4. Pavel Vidlička, akrobatické lyžování

4.5. Gardavský, travní lyžování

4.6. Jaromír Lukáš, základní lyžování

4.7. Tomáš Kolesa, snowboard

 

5.       NVH schválila nové složení revizní komise a to takto:

5.1.František Kutáč

5.2.Josef Káňa

5.3. Petr Kutáč

6.      Návrh klíče na rozdělení finančních prostředků v roce 2019

7.      NVH schválila zprávu o hospodaření I klíč rozdělení finančních prostředků (jednomyslně)

8.      návrh  VH KSL T  kraje SLČR na konferenci SLČR

1.      Jaroslav Skoumal

2.      Náhradník: Roman Podgrabinský

       NVH schválila kandidáta a náhradníka na konferenci SLČR (jednomyslně)

 Hlasování o návrhu usnesení :

Pro:             12 DHR

Proti:           0

Zdrželo se: 0

 

Náhradní valná hromada KSL MSK SLČR schválila všemi přítomnými DHR usnesení NVH.

 

 

Za návrhovou komisi:    Staszowski  Richard

 

Ověřil: Ťavoda  TomášPomoc Ukrajině