VH KSL T p.s.

VH KSL T p.s.

2 min 46 s


                                 Pozvánka

Na valnou hromadu Krajského svazu lyžování Moravskoslezského kraje p.s.

 

Dovoluji si pozvat delegáty vašeho oddílu/klubu jako registrovaného subjektu SLČR na mimořádnou volební valnou hromadu Krajského svazu lyžování Moravskoslezského kraje p.s., /KSL T/,

která se koná: ve středu 4. 5. 2022 v Ostravě od 17,00 hodin, prezentace od 16,30 hodin.

Účast nutná -VH  KSL 2022 je mimořádně volební.

Valná hromada se koná v zasedací místnosti SO ČUS  v 6. patře v budově ústředního autobusového nádraží Ostrava na Vítkovické ulici č.1/3083.

 

Program:

 

1.         Zahájení VH

2.         Volba předsedajícího VH a pracovního předsednictva

3          Volba mandátové, volební, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

4.         Zpráva mandátové komise.

5.         Schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu VH - KSL T

6.         Zpráva o činnosti KSL T, Rady KSL T.

7.         Zpráva o hospodaření KSL T 2021, návrh klíče na dělení finančních prostředků 2022.

8.         Zprávy o činnosti jednotlivých odborných sportovních úseků (OSÚ).

9.         Zpráva revizní komise.

10.       Diskuse k předneseným zprávám.

11.       Schválení přednesených zpráv.

12.       Návrh kandidátů na předsedu a jednoho místopředsedu KSL T.

13.       Volba předsedy a jednoho místopředsedu KSL T.

14.       Schválení složení rady KSL T. (zastoupení jednotlivých OSÚ)   

15.       Volba delegáta na konferenci SLČR.

16.       Různé.          

17.       Projednání a schválení usnesení.

18.       Závěr VH.

 

 

 

Parkování před Kauflandem cca 150 m.

 

 

                                                                                                          Mgr.Jaroslav Skoumal

                                                                                                           předseda KSL T

 Pomoc Ukrajině