VH KSL T  2015

VH KSL T 2015

3 min 1 s


                                 Pozvánka

Na valnou hromadu Krajského svazu lyžování Moravskoslezského kraje

 

Dovoluji si pozvat delegáty vašeho oddílu/klubu jako registrovaného subjektu SLČR na valnou hromadu Krajského svazu lyžování Moravskoslezského kraje, /KSL T/,

která se koná :  ve úterý21. dubna 2015 v Ostravě od 16,00 hodin , prezentace od 15,30 hodin.

Účast nutná -VH  KSL 2015 je volební pro následující 4 roky.

Valná hromada se koná v zasedací místnosti KS ČUS  v 6. patře v budově ústředního autobusového nádraží Ostrava na Vítkovické ulici č.1/3083.

 

Program:

 

1.         Zahájení VH

2.         Volba předsedajícího VH a pracovního předsednictva

3          Volba mandátové, volební, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

4.         Zpráva mandátové komise.

5.         Schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu VH - KSL T

6.         Zpráva o činnosti KSL T, Rady KSL T

7.         Zpráva o hospodaření KSL T 2014, návrh klíče na rozdělení finančních prostředků 2015.

8.         Zprávy o činnosti jednotlivých odborných sportovních úseků (OSÚ).

9.         Zpráva revizní komise.

10.       Diskuse k předneseným zprávám.

11.       Schválení přednesených zpráv.

12.       Informace k transformaci  KSL T na spolek KSL-T.

13.       Představení kandidátů na předsedu a dva (2) místopředsedy KSL.

14.       Volba předsedy a místopředsedů KSL T.

15.       Schválení složení Rady KSL T ( zastoupení jednotlivých OSÚ).

16.       Volba tří členů (3) Revizní komise KSL T( RK).

17.       Volba delegátů na VH KS ČUS.

18.       Volba delegáta na konferenci  SLČR.

19.       Různé.          

20.       Projednání a schválení usnesení.

21.       Závěr VH.

 

 

Parkování před Kauflandem cca 150 m.

Počet DHR pro jednotlivé kluby viz. příloha

 

 

                                                                                                          Mgr.Jaroslav Skoumal

 

                                                                                                           předseda KSL TPomoc Ukrajině