Pozvánka na valnou hromadu KSL T

Pozvánka na valnou hromadu KSL T

2 min 22 s


Pozvánka

Na valnou hromadu Krajského svazu lyžování Moravskoslezského kraje

 

Dovoluji si pozvat delegáty vašeho oddílu/klubu jako registrovaného subjektu SLČR na valnou hromadu Krajského svazu lyžování Moravskoslezského kraje, /KSL T/,

která se koná :  úterý 25.dubna 2017 v Ostravě od 17,00 hodin , prezentace od 16,30 hodin.

Valná hromada se koná v zasedací místnosti KS ČUS  v 6. patře v budově ústředního autobusového nádraží Ostrava na Vítkovické ulici č.1/3083.

 

Program:

 

1.         Zahájení VH

2.         Volba předsedajícího VH a pracovního předsednictva

3          Volba mandátové, volební, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

4.         Zpráva mandátové komise.

5.         Schválení programu, jednacího řádu.

6.         Zpráva o činnosti KSL T, Rady KSL T

7.         Zpráva o hospodaření KSL T 2016, návrh klíče na rozdělení finančních prostředků 2017.

8.         Zprávy o činnosti jednotlivých odborných sportovních úseků (OSÚ).

9.         Zpráva revizní komise.

10.       Diskuse k předneseným zprávám.

11.       Schválení přednesených zpráv.

12.       Informace o stavu transformace  KSL T na pobočný spolek KSL-T p.s.

13.       Schválení delegáta na konferenci SLČR

14.       Různé

15.       Schválení usnesení VH

Parkování před Kauflandem cca 150 m.

Počet DHR pro jednotlivé kluby viz. příloha

 

 

                                                                                                          Mgr.Jaroslav Skoumal

 

                                                                                                           předseda KSL TPomoc Ukrajině