Lyžaři na Vysočině si připomněli 50. výročí založení oddílu TJ Spartak Velké Meziříčí

Lyžaři na Vysočině si připomněli 50. výročí založení oddílu TJ Spartak Velké Meziříčí

6 min 38 s

Velkomeziříčští lyžaři Ski klubu si dne 6. září 2022 připomněli 50. výročí novodobé historie lyžování – založení lyžařského oddílu TJ Spartak Velké Meziříčí v roce 1972.


Citujeme z výroční zprávy lyžařského oddílu zpracované tehdejším předsedou Karlem Filipem u příležitosti 10 let trvání lyžařského oddílu (1972-1982).

„V roce 1965 to byla stálá, asi třicetičlenná skupina mladých i dospělých lyžařů, která se pravidelně scházela na „Liškovce“. Značnou část této skupiny tvořili mladí zaměstnanci OZS n.p. Velké Meziříčí, z jehož iniciativy a za pomoci jmenovaného podniku byl postaven a dán do provozu v roce 1966 na Fajtově kopci první lyžařský vlek na Vysočině.

Toto zařízení udělalo za pár roků takovou propagační práci, že bylo nutné, vzhledem k vzrůstajícímu zájmu, uvažovat o nějaké organizovanosti. Slovo dalo slovo a byl tu návrh na založení lyžařského oddílu při TJ Spartak pod patronátem OZS n.p. VM.

Dne 6. září 1972 se konala ustavující schůze LO za účasti 33 členů. Byl navržen a zvolen výbor oddílu a to v tomto složení: Fr. Filip, J. Liška st., P. Bařtipán, ing. I. Kopečný, J: Pálka st., Karel Filip a E. Bařtipánová “. Tolik z výroční zprávy Karla Filipa.

Nově vzniklý lyžařský oddíl převzal od budovatelů lyžařský vlek se strojovnou a agregátem, zatrubnění potoka, osvětlení svahu, rozjezdovou věž, sněhové vozidlo a další zařízení. Největší zásluhou na tomto vybudovaném zařízení měli Jirka a Pavel Pálkovi, František Filip, Jindřich Liška otec a syn, Ivo Feldman a další. Prvním předsedou byl zvolen František Filip, kterého střídá Jiří Pálka a vzápětí Karel Filip, který ve funkci setrval až do roku 1991, kdy vzniká nové občanské sdružení Ski klub Velké Meziříčí. 

V sedmdesátých letech do výboru LO TJ Spartak postupně přicházejí Mgr. Jiří Cejpek, Petr Zezula, František Věžník za patronátní n.p. OZS, ing. Karel Celý za TJ Spartak, ing. Zdeněk Kašpar, JUDr. Aleš Minařík, Svatopluk Peksa a Mgr. Jan Souček.

Nesporným kladem nově vzniklého oddílu bylo nadšení, se kterým se lyžařský oddíl pustil do realizace vlastní, dlouhodobé koncepce, jejímž cílem bylo vybudovat si vlastní sportovní a materiální základnu, která by svým rozsahem a úrovní uspokojovala potřeby oddílu, ale byla k dispozici i dalším zájemcům z řad sportovní veřejnosti.

K tomu výroční zpráva dále konstatuje: „Nesporná vzrůstající úroveň všech podniků, jejich škála a počet účastníků svědčí o tom, že práce oddílu je dobrá, i když máme ještě rezervy, zejména v organizaci a plánování. K tomu je ovšem nezbytně nutné, aby se do organizační práce zapojilo podstatně více lidí, ať již ze stávající členské základny, či nově získaných. Vzhledem k současným podmínkám, které máme, je nutno tyto personální těžkosti pružně vyřešit a nabídnout sportovní veřejnosti, zejména té nejmladší další možnosti organizovaného sportovního vyžití“.

Tolik z výroční zprávy lyžařského oddílu od Karla Filipa přednesené před 30 lety. Mnohé z jeho myšlenek platí i dnes.

Petr ZezulaPomoc Ukrajině