ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A ROZHODČÍCH SPECIALISTŮ

ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A ROZHODČÍCH SPECIALISTŮ

2 min 8 s


Krajský svaz lyžařů Karlovarského kraje – ÚSEK BĚŽECKÝCH DISCIPLÍN,

 Nové Hamry 334, 362 24

 

pořádá a zve Vás

na

 

ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A ROZHODČÍCH SPECIALISTŮ,

 

které se koná

 

28. – 29. listopadu 2014

 

v hotelu Seifert v Nových Hamrech

http://www.horskyhotelseifert.cz/

 

Organizace školení:

 

Pátek 28.11.2014

Příjezd, ubytování, večeře 17,30 hodin

Školení 18,00 – 22,00 hodin

 

Sobota 29.11.2014

Snídaně 8,00 hodin

Školení 8,30 – 11,30 hodin

Písemné testy 11,30-12,00 hodin

Oběd 12,00 hodin

Školení 12,45 -13,45 hodin

Ústní testy 13,45 – 15,00 hodin (výdej průkazů)

Svačina, odjezd 15,00 hodin

 

Školitelem bude Ing. Petr Mach, TD ÚBD SLČR a TD FIS.

Školení plánujeme rozšířit o rozpravu s právníkem a lékařem.

 

Školení doporučujeme i trenérům.

Nezapomeňte své, již vydané, průkazy rozhodčího.

 

Náklady na školení (včetně ubytování a stravy) jsou 675,- Kč/osobu.

 

 

Přihlášky do 14.11.2014 na vesela@sbdnejdek.cz .

Náležitosti přihlášky viz přiložený formulář.

Dle přihlášek obratem vystavíme fakturu na klub, platbu provedete předem.

 

 

Za KSL KK  Alena Veselá a Petr Mach

 

 

Poř.č.

Jméno

Příjmení

Datum narození

klub

kraj

Dosažená kvalifikace rozhodčího rok, R(RS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pomoc Ukrajině