AD JčK - Odborný sportovní úsek AD JčK získal od Jihočeského Kraje významnou dotaci na nákup profesionální časomíry

AD JčK - Odborný sportovní úsek AD JčK získal od Jihočeského Kraje významnou dotaci na nákup profesionální časomíry

2 min 54 s


Dotace poskytnutá Jihočeským krajem umožnila zakoupit časomíru, kterou bude možno využívat nejen pro tréninky našich sjezdařů, ale především i pro pořádání regulérních závodů.

Hlavním kritériem pro výběr mimo jiné bylo, aby měřící zařízení mělo platnou homologaci pro měření závodů, udělenou ze strany Mezinárodní lyžařské federace FIS. Do posledního kola výběrového řízení postoupily pouze výrobky firem Alaga timing, Tag Huer a Micro gate. Po veškerém posouzení byl vybrán naposledy zmíněný výrobce, kdy jedním z rozhodujících faktorů byla skutečnost, že distributor této firmy pro ČR se zároveň profesionálně věnuje měření a zpracováním dat závodů v alpských disciplínách

Samotné zařízení je stavebnicového charakteru, kdy se k němu dá dokoupit řada doplňkových zařízení (Velkoplošné tabule atd.). Dalším důvodem byla skutečnost, že obdobné zařízení vlastní časoměrná skupina ze SK Strakonice. Díky tomuto budeme moci měřit i soutěže vyšší úrovně, kde je dle pravidel lyžařských závodů povinnost použít dvě nezávislá měření. Pro tyto účely se nyní vyškoluje měřící skupina z SK Písek. Dvě kompatibilní zařízení v kraji zároveň umožňují operativní vzájemnou pomoc při nenadálém selhání elektroniky v průběhu pořádané akce. 

Foto časomíryPomoc Ukrajině