Zpráva o činnosti úseku BD PSL 2022/2023

Zpráva o činnosti úseku BD PSL 2022/2023

5 min 24 s


Úsek běhu na lyžích kraje Praha sdružuje pražské oddíly, které se zabývají během na lyžích. Významné zastoupení v kraji Praha mají vysokoškolské lyžařské oddíly FEL, Humanita, Ekonom, ČZU, FTVS a oddíly mládeže TJ Slovan Zdravotník Praha a Pražský biatlonový klub.

Významným členem Krajského úseku je klub Asociace sportu pro radost, který se registroval do Svazu lyžařů v roce 2019 a výrazně povýšil počet registrovaných členů Svazu lyžařů v Praze.

 

Družstvo mládeže v běhu na lyžích se zúčastnilo celostátní akce ZODM 22.-26.1.2023 pod záštitou Českého olympijského výboru.  Ve srovnání s předchozími ročníky došlo k výkonnostnímu vzestupu družstva Prahy. Byla dosažena umístění většinou v 1.polovině startovního pole.  Zde se projevila systematická podpora mládeže v oddílech TJ Slovan Zdravotník Praha a Pražský biatlonový klub.

 

Pořádané akce.

Prvně jmenovaná skupina oddílů pořádala Krajské klasifikační závody, kterých se zúčastňují jednak členové Svazu lyžařů z kraje Praha, ale i z ostatních krajů. Na všech těchto krajských závodech byly zastoupeny kategorie mládeže a dospělých. Jelikož v Praze nejsou optimální podmínky pro běh na lyžích a není k dispozici potřebné zázemí, použitelné pro pořádání závodů v běhu na lyžích, spolupracujeme v této oblasti většinou se SKI Jilemnice a se Středočeským krajem. Pro nepříznivé sněhové podmínky začátkem zimy jsme byli nuceni 3 krajské závody bez náhrady zrušit včetně Mistrovství Prahy. Všechny závody a jejich výsledky jsou na portálu: https://zavody.czech-ski.com/event/list

Rozsah pořádaných krajských soutěžních závodů byl následující:

·         Přespolní běh

o   Počet závodů 2

o   Počet soutěžních dní 2

·         Běh na lyžích

o   Počet závodů 2

o   Počet soutěžních dní 3

 

Aktivita klubu Asociace sportu pro radost je zaměřena na zimní období (Dálkové běhy na lyžích - SKITOUR) a letní období (Přespolní běhy – Běhej lesy). Tyto závody jsou určeny pro členy Svazu lyžařů a veřejnost. V těchto závodech jsou zastoupeny kategorie mládeže a dospělých. Tyto akce výrazně přispívají k propagaci běžeckého lyžování v České republice. Rozsah těchto závodů v běhu na lyžích byl následující:

·         Přespolní běh – Seriál Běhej lesy

o   Počet závodů 8

o   Počet soutěžních dní 8

·         Běh na lyžích

o   Počet závodů 7 (Z toho na 4 závodech byli v roli spolupořadatele nebo partnera)

o   Počet soutěžních dní 17 (Z toho na 11 soutěžních dnech byli v roli spolupořadatele nebo partnera)

 Pomoc Ukrajině