Zpráva o činnosti úseku BD PSL 2021/2022

Zpráva o činnosti úseku BD PSL 2021/2022

3 min 55 s


Zpráva o činnosti úseku běhu Pražského svazu lyžařů PSL v sezoně 2021/2022

 

Úsek běhu na lyžích kraje Praha sdružuje zástupce pražských oddílů, které se zabývají během na lyžích. Významné zastoupení mají vysokoškolské lyžařské oddíly FEL, Humanita, Ekonom, ČZU, FTVS a oddíly mládeže TJ Slovan Zdravotník Praha a Pražský biatlonový klub.

Významným členem Krajského úseku je klub Asociace sportu pro radost, který se registroval do Svazu lyžařů v roce 2019 a výrazně povýšil počet registrovaných členů v Praze.

 

Prvně jmenovaná skupina oddílů pořádala Krajské klasifikační závody, kterých se zúčastňují jednak členové Svazu lyžařů z kraje Praha, ale i z ostatních krajů. Ne všech těchto krajských závodech jsou zastoupeny kategorie mládeže a dospělých. Na pořádání těchto závodů spolupracujeme se SKI Jilemnice a se Středočeským krajem. Rozsah těchto krajských závodů v běhu na lyžích byl následující:

·         Počet závodů 6

·         Počet soutěžních dní 10

 

Aktivita klubu Asociace sportu pro radost je zaměřena na zimní období (Dálkové běhy na lyžích) a letní období (Přespolní běhy). Tyto závody jsou určeny pro členy Svazu lyžařů a veřejnost. V těchto závodech jsou zastoupeny i kategorie mládeže. Tyto akce výrazně přispívají k propagaci běžeckého lyžování v České republice. Rozsah těchto závodů v běhu na lyžích byl následující:

·         Počet závodů 8

·         Počet soutěžních dní 18

·         Počet disciplín 37

V závěru zprávy o činnosti jsou uvedeny seznamy uspořádaných závodů pro obě skupiny.

 

Úsek běhu se sešel celkem na 3 schůzích s fyzickou účastí. Kromě toho probíhala operativně elektronická komunikace včetně využití videokonference. V rámci těchto schůzek se připravil kalendář závodů a řešily se operativní úkoly předané z Výkonného výboru PSL a Úseku běžeckých disciplín SLČR.Pomoc Ukrajině