Zpráva o činnosti komise běhu Pražského svazu lyžařů v sezoně 2014/2015

Zpráva o činnosti komise běhu Pražského svazu lyžařů v sezoně 2014/2015

5 min 20 s


 

Komise běhu na lyžích sdružuje zástupce pražských oddílů, které se zabývají během na lyžích. Významné zastoupení jsou vysokoškolské lyžařské oddíly.

 

Komise běhu se sešla celkem na 6 schůzích, kde řešila zajištění sportovní činnosti v sezoně a úkoly předané z Výkonného výboru PSL a Úseku běžeckých disciplin SLČR. Členové komise běhu se dále zúčastnili na svazových akcích – odborné semináře a Valné hromady Úseku běžeckých disciplin. Komise běhu zprostředkovala pro zájemce účast na školení trenérů C, pořádaném Úsekem běžeckých disciplin SLČR v Liberci.

 

Letošní příznivé sněhové podmínky umožnily pořádání všech plánovaných  župních závodů. V plánu bylo 5 dvoudenních weekendových  závodů  pro mládež a dospělé v horských oblastech. Kromě těchto závodů v horských oblastech byl tradičně uspořádán  4.2. 2015 závod na umělém sněhu v areálu závodiště ve Velké Chuchli. Závod měl velkou publicitu v médiích a významně přispěl k propagaci lyžování v Praze.  Pořadatelům všech těchto závodů vyslovují za komisi běhu poděkování.

 

 

 

V rámci PSL byly uspořádány tyto závody v běhu na lyžích:

 

  • 13.-14.12.2014                                                          Rover - Jáchymov
  • 3.-4.1.2015  - Přebor Prahy a VŠ liga           FEL – Jilemnice
  • 31.1.-1.2.2015 – jen mládež              Zdravotník + komise běhu – Vysoké n.J
  • 4. února 2015 středa.                                                SK DNF - Chuchle

  • 14. a 15. února 2015                                                 Ekonom - Břízky

 

  • 14. a 15. března 2015                                        Humanita  - Jilemnice/Benecko

 

 

 

Jeden závod byl Přebor Prahy a ostatní závody byly klasifikační.  Přebor Prahy začátkem ledna nepoběhl za příznivých sněhových podmínek a pořadatelé vynaložili velké úsilí pro vytvoření podmínek regulerního závodu. Přeborníci Prahy v kategorii žen je Bohmová Eva  z FEL Praha (volně i klasicky) a v kategorii mužů je Marek Ondřej z FEL Praha (volně) a Laciga Radek – Zdravotník (klasicky). V kategorii mládeže jsou přeborníky Průša Kryštof, Průša Dominik a Gajda Martin všichni Zdravotník.

 

Na těchto závodech, pořádaných pražskými oddíly s podporou úseku běhu PSL se zúčastnili kromě pražských závodníků i mimopražští z jiných žup.    

 

 

 

Kladné hodnocení náleží aktivní práci s mládeží v oddíle SK Rover a Zdravotník.  Zde se příznivě projevil vliv Grantu od pražského Magistrátu na rozvoj lyžování, který byl oddílům SK Rover  a Zdravotník přidělen. Věřím, že grant přispěje k rozšíření členské základny a zvýšení výkonnosti v běhu na lyžích v Praze.

 Pomoc Ukrajině