Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 16. dubna

Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 16. dubna

2 min 48 s


 

POZVÁNKA

 

 

 

 

 

Rada Pražského svazu lyžařů, se sídlem Hanusova 16, 140 21 Praha 4, IČ: 62933621 svolává řádnou valnou hromadu.

 

 

 

Řádná valná hromada Pražského svazu lyžařů se uskuteční v pondělí 16. dubna 2018 od 18.15 hod v Praze na Strahově v prostorách ČUS, zasedací místnost č. 209 (vchod recepcí ČUS, Zátopkova 2, Praha 6).

 

      

 

 

 

Návrh programu:

 

 1. Zahájení

 2. Ověření usnášení schopnosti

 3. Volba pracovních komisí a zapisovatele

  • mandátová komise

  • návrhová komise

 4. Schválení programu a jednacího řádu

 5. Zpráva Rady PSL a kontrola usnesení VH 2017 – J. Langmaier

 6. Zprávy o činnosti odborných sportovních úseků

 7. Zpráva komise rozhodčích

 8. Zpráva o hospodaření za rok 2017 – J. Langmaier

 9. Zpráva Revizní komise

 10. Změna Stanov PSL

 11. Diskuse k předneseným zprávám

 12. Zásady tvorby rozpočtu na rok 2019

 13. Volba delegátů na Konferenci SLČR 2018

 14. Schválení delegátů na Valné hromady OSÚ

 15. Návrh na schválení usnesení

 16. Závěr

                    

   

   

  Organizační opatření:    

   

 

 1. Delegát s hlasem rozhodujícím musí mít pověření statutárního orgánu klubu, za který se zúčastňuje jako delegát s hlasem rozhodujícím. Pověření jednotlivých klubů se může vztahovat i na jednoho pověřeného delegáta s více hlasy rozhodujícími.  Zastupování jedním DHR s více hlasy rozhodujícími je možné pouze v rámci jednotlivých klubů.
 2. Při prezentaci DHR budou kontrolovány členské karty 2018. 

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ing. Jiří Langmaier                                                        

 

předseda PSL                                                    

 

 

 

 

 

V Praze 26. března 2018

 

 

 Pomoc Ukrajině