Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v úterý 23. dubna

Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v úterý 23. dubna

2 min 48 s


 

POZVÁNKA

 

 

 

 

 

Rada Pražského svazu lyžařů, se sídlem Hanusova 16, 140 21 Praha 4, IČ: 62933621 svolává řádnou valnou hromadu.

 

 

 

Řádná valná hromada Pražského svazu lyžařů se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 18.15 hod v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 1059/80b, zasedací místnost 9. patro

 

 

 

 

 

Návrh programu:

 

1.    Zahájení

 

2.    Ověření usnášení schopnosti

 

3.    Volba pracovních komisí a zapisovatele

 

-       mandátová komise

 

-       návrhová komise

 

4.    Schválení programu a jednacího řádu

 

5.    Zpráva Rady PSL a kontrola usnesení VH 2018 – J. Langmaier

 

6.    Zprávy o činnosti odborných sportovních úseků

 

7.    Zpráva o hospodaření za rok 2018 – J. Langmaier

 

8.    Zpráva Revizní komise

 

9.    Změna Stanov PSL

 

10.  Diskuse k předneseným zprávám

 

11.  Zásady tvorby rozpočtu na rok 2020

 

12.  Volba Rady PSL

 

13.  Volba Revizní komise PSL

 

14.  Volba delegátů na Konferenci SLČR 2019

 

15.  Schválení delegátů na Valné hromady OSÚ

 

16.  Návrh na schválení usnesení

 

17.  Závěr

 

                  

 

 

 

 

 

Organizační opatření:    

 

 

 

  1. Delegát s hlasem rozhodujícím musí mít pověření statutárního orgánu klubu, za který se zúčastňuje jako delegát s hlasem rozhodujícím. Pověření jednotlivých klubů se může vztahovat i na jednoho pověřeného delegáta s více hlasy rozhodujícími.  Zastupování jedním DHR s více hlasy rozhodujícími je možné pouze v rámci jednotlivých klubů.
  2. Při prezentaci DHR budou kontrolovány členské karty 2019. 

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ing. Jiří Langmaier                                                        

 

předseda PSL                                                    

 

 

 

 

 

V Praze 2. dubna 2019

 Pomoc Ukrajině