Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 25. dubna

Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 25. dubna

2 min 50 s


Rada Pražského svazu lyžařů, se sídlem Hanusova 16, 140 21 Praha 4, IČ: 62933621 svolává řádnou valnou hromadu.

 

Řádná valná hromada Pražského svazu lyžařů se uskuteční v pondělí 25. dubna 2022 od 19.00 hod v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 1059/80b, zasedací místnost 9. patro

 

 

Návrh programu:

1.    Zahájení

2.    Ověření usnášení schopnosti

3.    Volba pracovních komisí a zapisovatele

-       mandátová komise

-       návrhová komise

4.    Schválení programu a jednacího řádu

5.    Zpráva Rady PSL a kontrola usnesení VH 2021 – J. Langmaier

6.    Zprávy o činnosti odborných sportovních úseků

7.    Zpráva o hospodaření za rok 2021 – J. Langmaier

8.    Zpráva Revizní komise

9.    Diskuse k předneseným zprávám

10.  Zásady tvorby rozpočtu na rok 2023

11.  Potvrzení/volba delegáta na příští konferenci SL ČR

12.  Návrh nových Stanov SL ČR

13.  Schválení delegátů na Valné hromady OSÚ

14.  Návrh na schválení usnesení

15.  Závěr

                  

 

 

Organizační opatření:    

 

  1. Delegát s hlasem rozhodujícím musí mít pověření statutárního orgánu klubu, za který se zúčastňuje jako delegát s hlasem rozhodujícím. Pověření jednotlivých klubů se může vztahovat i na jednoho pověřeného delegáta s více hlasy rozhodujícími.  Zastupování jedním DHR s více hlasy rozhodujícími je možné pouze v rámci jednotlivých klubů.
  2. Při prezentaci DHR bude kontrolováno zaplacení členských příspěvků na rok 2022.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Langmaier                                                        

předseda PSL                                                    

 

 

V Praze 4. dubna 2022Pomoc Ukrajině