Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 24. dubna

Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 24. dubna

2 min 47 s


POZVÁNKA

 

 

Rada Pražského svazu lyžařů, se sídlem Hanusova 16, 140 21 Praha 4, IČ: 62933621 svolává řádnou valnou hromadu.

 

Řádná valná hromada Pražského svazu lyžařů se uskuteční v pondělí 24. dubna 2023  od 18.30 hod v Diversion Bistro, Mělnická 12, Praha 5  

 

Návrh programu:

1.    Zahájení

2.    Ověření usnášení schopnosti

3.    Volba pracovních komisí a zapisovatele

-       mandátová komise

-       návrhová komise

-       volební komise

4.    Schválení programu a jednacího řádu

5.    Zpráva Rady PSL a kontrola usnesení VH 2022 – J. Langmaier

6.    Zprávy o činnosti odborných sportovních úseků

7.    Zpráva o hospodaření za rok 2022 – J. Langmaier

8.    Zpráva Revizní komise

9.    Diskuse k předneseným zprávám

10.  Zásady tvorby rozpočtu na rok 2024

11.  Volba Rady PSL

12.  Volba Revizní komise PSL

13.  Volba delegáta na příští konferenci SL ČR

14.  Schválení delegátů na Valné hromady OSÚ

15.  Návrh na schválení usnesení

16.  Závěr

                  

 

 

Organizační opatření:    

 

  1. Delegát s hlasem rozhodujícím musí mít pověření statutárního orgánu klubu, za který se zúčastňuje jako delegát s hlasem rozhodujícím. Pověření jednotlivých klubů se může vztahovat i na jednoho pověřeného delegáta s více hlasy rozhodujícími.  Zastupování jedním DHR s více hlasy rozhodujícími je možné pouze v rámci jednotlivých klubů.
  2. Při prezentaci DHR bude kontrolováno zaplacení členských příspěvků na rok 2023.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Langmaier                                                        

předseda PSL                                                    

 

 

V Praze 3. dubna 2023Pomoc Ukrajině