Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 22. dubna

Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 22. dubna

3 min 2 s


POZVÁNKA

 

 

 

 

 

Rada Pražského svazu lyžařů, se sídlem Hanusova 16, 140 21 Praha 4, IČ: 62933621 svolává řádnou valnou hromadu.

 

 

 

Řádná valná hromada Pražského svazu lyžařů se uskuteční v pondělí 22. dubna 2024  od 18.30 hod v Diversion Bistro, Mělnická 12, Praha 5  

 

 

 

Návrh programu:

 

1.    Zahájení

 

2.    Ověření usnášení schopnosti

 

3.    Volba pracovních komisí a zapisovatele

 

-       mandátová a volební komise

 

-       návrhová komise

 

4.    Schválení programu a jednacího řádu

 

5.    Zpráva Rady PSL a kontrola usnesení VH 2023

 

6.    Zprávy o činnosti odborných sportovních úseků

 

7.    Zpráva o hospodaření za rok 2023

 

8.    Zpráva Revizní komise

 

9.    Diskuse k předneseným zprávám

 

10.  Organizační řád Rady PSL a Revizní komise PSL

 

11.  Zásady tvorby rozpočtu na rok 2025

 

12.  Odvolání a volba člena Rady PSL

 

13.  Volba delegáta na příští konferenci SL ČR

 

14.  Schválení delegátů na Valné hromady OSÚ

 

15.  Usnesení

 

16.  Závěr

 

                  

 

 

 

 

 

Organizační opatření:    

 

 

 

  1. Delegátem s hlasem rozhodujícím za příslušný lyžařský oddíl/klub může být pouze člen tohoto lyžařského oddílu se zaplacenými členskými příspěvky na rok 2024
  2. Delegát s hlasem rozhodujícím musí mít pověření statutárního orgánu klubu, za který se zúčastňuje jako delegát s hlasem rozhodujícím. Pověření jednotlivých klubů se může vztahovat i na jednoho pověřeného delegáta s více hlasy rozhodujícími.  Zastupování jedním DHR s více hlasy rozhodujícími je možné pouze v rámci jednotlivých klubů.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ing. Jiří Langmaier                                                        

 

předseda PSL                                                    

 

 

 

 

 

V Praze 1. dubna 2024

 Pomoc Ukrajině