Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 2. května

Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 2. května

2 min 47 s


 

POZVÁNKA

 

 

 

 

 

Rada Pražského svazu lyžařů, se sídlem 5. května 65, 140 21 Praha 4, IČ: 62933621 svolává řádnou valnou hromadu.

 

 

 

Řádná valná hromada Pražského svazu lyžařů se uskuteční v pondělí 2. května 2016 od 18.30 hod v Praze na Strahově v prostorách ČUS, zasedací místnost č. 209 (vchod recepcí ČUS, Zátopkova 2, Praha 6).

 

      

 

 

 

Návrh programu:

 

 1. Zahájení

 2. Ověření usnášení schopnosti

 3. Volba pracovních komisí a zapisovatele

  • mandátová komise

  • návrhová komise

 4. Schválení programu a jednacího řádu

 5. Zpráva Rady PSL a kontrola usnesení VH 2015 – J. Langmaier

 6. Zprávy o činnosti odborných sportovních úseků

 7. Zpráva komise rozhodčích

 8. Zpráva o hospodaření za rok 2015 – J. Langmaier

 9. Zpráva Revizní komise

 10. Diskuse k předneseným zprávám

 11. Zásady tvorby rozpočtu na rok 2017

 12. Volba delegátů na Konferenci SLČR 2016

 13. Schválení delegátů na Valné hromady OSÚ

 14. Návrh na schválení usnesení

 15. Závěr

                    

   

   

  Organizační opatření:    

   

 

 1. Delegát s hlasem rozhodujícím musí mít pověření statutárního orgánu klubu, za který se zúčastňuje jako delegát s hlasem rozhodujícím. Pověření jednotlivých klubů se může vztahovat i na jednoho pověřeného delegáta s více hlasy rozhodujícími.  Zastupování jedním DHR s více hlasy rozhodujícími je možné pouze v rámci jednotlivých klubů.
 2. Při prezentaci DHR budou kontrolovány členské karty 2016. 

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ing. Jiří Langmaier                                                        

 

předseda PSL                                                    

 

 

 

 

 

V Praze 11. dubna 2016

 Pomoc Ukrajině