Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 1. června

Valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná v pondělí 1. června

2 min 41 s


 

POZVÁNKA

 

 

 

 

 

Rada Pražského svazu lyžařů, se sídlem Hanusova 16, 140 21 Praha 4, IČ: 62933621 svolává řádnou valnou hromadu.

 

 

 

Řádná valná hromada Pražského svazu lyžařů se uskuteční v pondělí 1. června 2020 od 18.00 hod v aule budovy ČUS, Zátopkova 2, Praha 6 - Strahov (vchod recepcí ČUS)

 

 

 

 

 

 

 

Návrh programu:

 

1.    Zahájení

 

2.    Ověření usnášení schopnosti

 

3.    Volba pracovních komisí a zapisovatele

 

-       mandátová komise

 

-       návrhová komise

 

4.    Schválení programu a jednacího řádu

 

5.    Zpráva Rady PSL a kontrola usnesení VH 2019 – J. Langmaier

 

6.    Zprávy o činnosti odborných sportovních úseků

 

7.    Zpráva o hospodaření za rok 2019 – J. Langmaier

 

8.    Zpráva Revizní komise

 

9.    Diskuse k předneseným zprávám

 

10.  Zásady tvorby rozpočtu na rok 2021

 

11.  Volba delegátů na Konferenci SLČR 2020

 

12.  Schválení delegátů na Valné hromady OSÚ

 

13.  Návrh na schválení usnesení

 

14.  Závěr

 

                  

 

 

 

 

 

Organizační opatření:    

 

 

 

  1. Delegát s hlasem rozhodujícím musí mít pověření statutárního orgánu klubu, za který se zúčastňuje jako delegát s hlasem rozhodujícím. Pověření jednotlivých klubů se může vztahovat i na jednoho pověřeného delegáta s více hlasy rozhodujícími.  Zastupování jedním DHR s více hlasy rozhodujícími je možné pouze v rámci jednotlivých klubů.
  2. Při prezentaci DHR budou kontrolovány členské karty 2020. 

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ing. Jiří Langmaier                                                        

 

předseda PSL                                                    

 

 

 

 

 

V Praze 11. května 2020

 Pomoc Ukrajině